szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
Wnioski on-line

Wymagane dokumenty do złożenia w szkole :

 - Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 - Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 - 2 fotografie – opisane imię i nazwisko.

 - Karta zdrowia.

 - Orzeczenie o niepełnosprawności*.

 - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego*.

 - Opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej*.

 - Dyplomy potwierdzające sukcesy w konkursach*.

 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka*.

 - Oświadczenie o nauce religii.

 - Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie – skierowanie na badania do odbioru w sekretariacie szkoły (dot. Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia). Przy zgłoszeniu się do lekarza uczniowie muszą mieć zaświadczenie z badań do celów sanitarno – epidemiologicznych (dot. Technikum zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych i Branżowej Szkoły I stopnia zawód: kucharz, cukiernik).

 - Zaświadczenie do zakładu pracy w sprawie zajęć praktycznych (dot. Branżowej szkoły I stopnia).

 

* Jeżeli dotyczy

06022020 Sokow plakat2 1 1Wnioski do szkoły można składać od 15.06.2020r do 10.07.2020r.:

- drogą elektroniczną wchodząc w Wnioski on-line

 

W punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły możesz złożyć wersję papierową wniosku do szkoły (wnioski do druku).

 

Wszelkie pytanie prosimy kierować pod numer telefonu:  Szkoła – 17 77 29 009 lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 zobacz

 

 

konsultacjeW dniach 01.06-05.06.2020r. oraz  15.06-19.06.2020r. w naszej szkole odbędą się konsutlacje dla uczniów. Harmongram konsultacji nauczyciel z uczniami ustala indywidualnie. Proszę zapoznać się z wytycznymi konsultacji w szkole POBIERZ

 

 

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumnetów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych 2020/2021

POBIERZ 

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych w roku szk. 2019/2020 POBIERZ 

Wyrusz ze mną w podróż życia. Oprowadzę Cię po mojej wymarzonej szkole. To nie jest trudny wybór. To świetna przygoda ! Takie motto przyświecało uczniom klas: IaLg, 2aT i 2bT w przygotowaniu prezentacji multimedialnej z wiedzy o kulturze.

PO 1 CZERWCA 2020 R. ZOSTANIE UMIESZCZONY DODATKOWY KOMUNIKAT O ZASADACH WPUSZCZANIA DO SZKOŁY I SAL

POBIERZ PLAKAT Z INFORMACJAMI  

I. Przypominamy, że do egzaminu pozostało jeszcze dużo czasu. Proszę go dobrze wykorzystać. Mogą zostać zorganizowane konsultacje. W tej sprawie chętni mogą się zgłaszać do nauczycieli przedmiotu. Telewizje uruchomiły różne programy dla maturzystów.

Podobnie część wydawnictw np. Nowa Era https://www.terazmatura.pl/moja-matura?_ga=2.72949201.319999758.1589728181-62736719.1589728181

II. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące przeprowadzania  egzaminu maturalnego. Proszę się z nimi zapoznać. 

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl