szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

wazneDo rodziców


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalono z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, zgodny z dotychczasowym planem lekcji. Na stronie internetowej szkoły w zakładce nauczanie zdalne pod nazwiskami nauczycieli zostały umieszczone przewidywane tematy zajęć i formy ich realizacji z danego przedmiotu w danym dniu. Zajęcia te będą się odbywały w godzinach, które były przewidywane w planach lekcji. Tam też kreślone zostały formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także innych będących w posiadaniu pedagogów. Ta forma nauki nie zastąpi zajęć lekcyjnych, ale w obecnej sytuacji stanowi jedyną możliwość realizowania materiału. Przypominam, że obowiązkiem uczniów jest udział w tych zajęciach. Tam, gdzie to będzie możliwe, uczniowie za wykonywane ćwiczenia będą oceniani. W innych przypadkach liczyć się będzie aktywny udział.

 

Do uczniów


Na stronie internetowej szkoły w zakładce nauczanie zdalne pod nazwiskami nauczycieli zostały umieszczone przewidywane tematy zajęć i formy ich realizacji z danego przedmiotu w danym dniu. Zajęcia te będą się odbywały w godzinach, które były przewidywane w planach lekcji. Zobowiązuję wszystkich uczniów do udziału w tych zajęciach. Zdaję sobie sprawę, że wyjątkowych sytuacjach ( z powodu braku sprzętu lub słabego łącza), część z was może mieć problem z odbiorem przekazywanych materiałów. Dlatego w takich sytuacjach za pośrednictwem dziennika elektronicznego i telefonów, proszę się kontaktować z nauczycielami i innymi uczniami w celu uzyskania niezbędnych informacji. Szczególnie jest to ważne w przypadku uczniów klas maturalnych. Bo może się zdarzyć sytuacja, że aktywny udział w tych zajęciach, będzie jedyną możliwością podwyższenia oceny przed klasyfikacją. Tam, gdzie to będzie możliwe, za wykonywane ćwiczenia będziecie oceniani. W innych przypadkach liczyć się będzie aktywny udział.

 

Antoni Kula

Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

wazneDo 10 kwietnia 2020 r. przedłużone zostało czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Do rodziców:

Szanowni Państwo!

Ukazały się nowe rozporządzenia MEN: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie zobowiązuje uczniów do nauki zdalnej. W związku z powyższym w przyszłym tygodniu, po konsultacji z organem prowadzącym zostaną podjęte odpowiednie decyzje, dotyczące zdalnego nauczania uczniów, o których zostaniecie Państwo poinformowani.

Do uczniów:

Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące zdalnego nauczania. W przyszłym tygodniu (do środy) dostaniecie informacje o zakresie materiału i formach zajęć. Rozporządzenie zobowiązuje uczniów do nauki zdalnej. Rozporządzenie nie podaje konkretnych wytycznych w kwestii oceny uczniów. Ustalenie, w jaki sposób uczniowie będą oceniani pozostawia w gestii dyrektorów współpracujących z nauczycielami.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji
i współpracy. Dlatego proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. 

A. Kula

Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Ważne informacje dostępne są na grafikach i pod linkami:

Najczęściej zadawane pytania

 

 

 

 

wazneW związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie +48 794 975 777 lub na pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

wazneOd dnia 12.03.2020r. do 25.03.2020r. zostają odwołane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. W tym czasie uczniowie pozostają w domu.

 

Informacje dla uczniów:

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Przebywaj w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • nauczyciele na dzienniku elektronicznym i stronie internetowej będą przekazywać wskazówki do nauki w domu;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

 

Informacje dla rodziców:

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.;
 • w tym czasie uczniowie powinni przebywać w domu;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W dniu 28 lutego 2020 r. w auli Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie odbył się etap regionalny konkursu wiedzy o prawie pracy: „Poznaj swoje prawa w pracy”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp. W tym roku konkurs w porównaniu z rokiem ubiegłym cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem. Udział w nim wzięło 71 uczniów z 36 szkół ponadpodstawowych uczestniczących w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2019/2020. Do etapu regionalnego konkursu przystąpili laureaci eliminacji szkolnych. Po dokonaniu oceny testów składających się z 35 pytań przeprowadzona została dogrywka, w której wzięło udział 11 uczestników, którzy uzyskali maksymalny wynik. Komisja konkursowa z tych 11 uczestników wyłoniła zwycięzców. Po dokonaniu oceny testów składających się z 35 pytań i dogrywce komisja wyłoniła zwycięzców.

KONKURS Z MATEMATYKIOrganizatorem konkursu są nauczyciele matematyki – p. A. Pomykała, p. R. Furman, p. A.Kolano
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I Liceum i Technikum.
Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie prosimy o zgłoszenie się do nauczycieli matematyki do 16.03.2020r.
Konkurs odbędzie się w dniu 19.03.2020r. o godzinie 11.35 w Sali 201.
Zapoznaj się z REGULAMINEM KONKURSU

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl