szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

rekolREKOLEKCJE
Środa 21.02.2018 r.
8.10- spotkanie w szkole w salach (sprawdzenie obecności, każdy uczeń bierze krzesełko i klasa idzie na salę gimnastyczna).

Międzynarodowa organizacja AISEC organizuje projekt Next Step w terminie 12.03.2018 – 23.03.2018. Jest to inicjatywa skierowana do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na terenie Podkarpacia. W ramach projektu zorganizowane będą dwutygodniowe interaktywne warsztaty. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim przez co najmniej 2 zagranicznych wolontariuszy.

ch3Dnia 15 lutego 2018r. uczniowie klasy I ALO interesujący się chemią wzięli udział w XXV Jubileuszowym Seminarium „Wybrane problemy chemii” zorganizowanym przez Politechnikę Rzeszowską. Ok. 500 uczniów z różnych szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego mogło odsłuchać ciekawych wykładów oraz uczestniczyć w kilkugodzinnych zajęciach laboratoryjnych. Pierwszą część seminarium stanowiły dwa wykłady poprowadzone przez pracowników Politechniki. Pani dr inż. Anna Kuźniar przedstawiła wykład pt.: „Metale wokół nas”, wskazując zebranym na występowanie i znaczenie pierwiastków metalicznych w życiu człowieka.

rysunekJednym z priorytetowych oddziaływań wychowawczych w naszej szkole jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań społecznych, umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych. W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas (I LO, II LO, II AT, III AT i III BT) wzięli udział w konkursie z wiedzy o kulturze „Mistrz savoir – vivre’u”. Miał on uświadomić uczniom, jak ważne jest właściwe zachowanie i w jaki sposób wpływa ono na nasze relacje z otoczeniem.
Uczniowie zrozumieli, że kultura osobista i dobre maniery to cechy, które kształtujemy w wyniku ciągłej pracy nad sobą przez całe życie.

s16Zgodnie z wieloletnią tradycją odbyła się w naszej Szkole Studniówka. Wydarzenie to miało miejsce 27 stycznia 2018 roku w lokalu „Magnat” w Jeżowem. Impreza została zorganizowana przez uczniów, rodziców i wychowawców klasy III A LO oraz IV A T. Wszystkich obecnych powitali przedstawiciele obydwu klas – Natalia Motyl i Dominik Jacek. Następnie głos zabrała przedstawicielka Rodziców p. Jolanta Piersiak oraz dyrektor Zespołu Szkół mgr Antoni Kula. Swoje wystąpienie pan dyrektor zakończył tradycyjnym zdaniem: „Poloneza czas zacząć!”. Obydwie klasy pięknie zaprezentowały się w tańcu, podkreślając doniosłość chwili eleganckimi ubiorami oraz różami, które każda tańcząca trzymała w ręku.

wy126 stycznia 2018r. tym razem uczniowie klasy IALO i IBT uczestniczyli wspólnie z nauczycielem wiedzy o kulturze w zwiedzaniu wystawy „W zimowej szacie…”. Temat zbiorowej wystawy prezentowany był przez twórców grup plastycznych z Sokołowa Młp. i Głogowa: Klub Twórców Sztuki „ART-dekor” z Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz Aktywnej Grupy Twórców z Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie.

bar6W lutym podczas ferii grupa 24 uczniów z klas Technikum i ZSZ ukończyła Kurs Cukiernik – klasyczne desery Europy i Baristyczny w ramach projektu ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych”, który realizowany jest przez Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Celem kursów było podniesie kwalifikacji zawodowych młodzieży, rozwój dodatkowych umiejętności praktycznych.

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl