szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

carving 3W dniach 14.10-15.10.2017r. 12 uczniów z klas Technikum i ZSZ brało udział w kursie carving w ramach projektu ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych”, który realizowany jest przez Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.  Celem kursu było podniesie kwalifikacji zawodowych młodzieży, rozwój dodatkowych umiejętności praktycznych.

W niedzielę, 15 października przypada 200. rocznica śmierci patrona naszej szkoły. Z tej okazji:
- w poniedziałek (16.10.2017) na długiej przerwie będzie można odebrać pamiątkową naklejkę (sala 218);
- we wtorek (17.10.2017) odbędzie się wielkie rozwiązywanie krzyżówki;
- w środę (18.10.2017) zaprezentowany zostanie film przedstawiający postać Tadeusza Kościuszki (sala 218, godzina 14.15);
- w czwartek (19.10.2017) na długiej przerwie przeprowadzone zostanie losowanie nagród książkowych za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki.

chem5W miesiącach wrzesień i październik, uczniowie naszego Technikum kształcący się w zawodzie technik żywienia, uczestniczyli w zajęciach z chemii żywności na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie nr.9.4 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

21.09.2017 r. w ZS w Sokołowie Młp. odbyła się konferencja „Staże i praktyki szansą rozwoju zawodowego uczniów”.
W ramach zajęć uczniowie Technikum w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz ZSZ Kucharz wraz z nauczycielkami zawodu mgr inż. Marzeną Sobczuk-Puc i mgr inż. Moniką Piszcz przygotowali bufet szwedzki.

Od 02.10.2017r. młodzież dojeżdżająca do szkoły z Raniżowa i okolice może jeździć autrobusem szkolnym z gimnazjum: przystanek Raniżów szkoła 7.25. Powrót poniedziałek, wtorek, środa godzina 15.25, czwartek, piątek godzina 14.55 spod Gimnazjum w Sokołowie Młp. Więcej informacji u kierowcy.

kof121.09.2017r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbyła się konferencja ,,Staże i praktyki szansą rozwoju zawodowego uczniów”. Konferencja odbyła się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Zaproszonych gości przywitał Dyrektor Szkoły Antoni Kula, który także omówił znaczenie staży i praktyk w systemie edukacji. W konferencji wzięli udział: Pan Mieczysław Miazga Poseł na Sejm RP, Pan Stanisław Fundakowski Podkarpacki Wicekurator Oświaty, Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Pan Paweł Suski Komendant Komisariatu Policji w Sokołowie Młp., Pan Stanisław Kula

W dniu 14 września 2017r. klasa IBT wraz z opiekunami p. Anną Kozak oraz p. E. Dolecką - Rychel odbyła niezwykłe spotkanie z historią. Jak co roku we wrześniu, zgodnie z wieloletnim zwyczajem, młodzież klasy pierwszej Zespołu Szkół w Sokołowie Młp., wyrusza do Turzy.

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl