Harmonogram klasyfikacji

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Lp. Działanie                           śródroczna                            roczna
w klasach maturalnych w pozostałych klasach w klasach maturalnych w pozostałych klasach
1 Ustalenie ocen z zachowania
i z zajęć edukacyjnych
13.12.2022 11.01.2023
2 Przedstawienie propozycji ocen końcowo rocznych 31.03.2023 29.05.2023
3 Wywiadówka- poinformowanie rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach 14.12.2022 12.01.2023 3.04.2023 30.05.2023
4 Termin składania podań
o egzamin klasyfikacyjny
do 25.04.2023 do 19.06.2023
5 Klasyfikacja 14.12.2022 12.01.2023 26.04.2023 20.06.2023
6 Egzaminy klasyfikacyjne do 27.04.2023 do 22.06.2023
7 Zakończenie zajęć w roku szkolnym, rozdanie świadectw 28.04.2023 23.06.2023