Harmonogram klasyfikacji

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Lp. Działanie                           śródroczna                            roczna
w klasach maturalnych w pozostałych klasach w klasach maturalnych w pozostałych klasach
1 Ustalenie ocen z zachowania
i z zajęć edukacyjnych
8.12.2023 19.01.2024 3.04.2024 29.05.2024
  Wywiadówka- poinformowanie rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach 11.12.2023 22.01.2024 3.04.2024 29.05.2024
2 Termin składania podań
o egzamin klasyfikacyjny
12.12.2023 23.01.2024 23.04.2024 17.06.2024
3 Egzaminy klasyfikacyjne 13.12.2023 24.01.2024 25.04.2024 18.06.2024
4 Klasyfikacja 14.12.2023 25.01.2024 24.04.2024 19.06.2024
6 Zakończenie zajęć w roku szkolnym, rozdanie świadectw 26.04.2024 21.06.2024