Harmonogram klasyfikacji

Lp.

Działanie

śródroczna

roczna

w klasach maturalnych

w pozostałych klasach

w klasach maturalnych

w pozostałych klasach

1

Ustalenie ocen z
zachowania
i z zajęć edukacyjnych
06.12.2021 12.01.2022 12.04.2022 07.06.2022
Wywiadówka-
poinformowanie rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach
06.12.2021 12.01.2022 12.04.2022 07.06.2022

2

Termin składania
podań
o egzamin klasyfikacyjny
13.12.2021 24.01.2022 25.04.2022 15.06.2022

3

Egzaminy
klasyfikacyjne
15.12.2021 26.01.2022 26.04.2022 20.06.2022

4

Klasyfikacja 16.12.2021 27.01.2022 27.04.2022 21.06.2022

6

Zakończenie zajęć w
roku szkolnym, rozdanie świadectw
29.04.2022 24.06.2022