Władze szkoły

mgr Antoni Kula – Dyrektor

Dyrektorem Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. jest mgr Antoni Kula. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie i jest magistrem historii. Posiada ukończone studia podyplomowe i dwa stopnie specjalizacji z zakresu historii, studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie i studia podyplomowe z zarządzania oświatą. W szkolnictwie pracuje od 1985 roku. W latach 2002- 2010 pełnił funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół w Sokołowie Młp., a od 2010 roku pełni funkcję dyrektora.

Jest autorem monografii „50 lat Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Młp. 1944-1994”, publikacji “60 lat szkolnictwa średniego w Sokołowie Młp.”, „Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim wczoraj i dziś”, „Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim w latach 2014-2019”. Jest także autorem rozprawy z dziejów szkolnictwa podstawowego w Sokołowie od 1918 r. zamieszczonej w III Roczniku Sokołowskim oraz współautorem publikacji: „Historia – wymagania na stopnie szkolne klasa I LO”. Opracował okolicznościową gazetę na „Zjazd Milenijny” absolwentów Liceum. Od 1994 roku organizuje cyklicznie co 5 lat jubileusze Szkoły. Pisze artykuły do „Kuriera Sokołowskiego”. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Prowadzi badania z zakresu historii sokołowskiej oświaty od czasów powstania miasta, aż po dzień dzisiejszy. Organizował Konkursy Regionalne: „Najważniejsze wydarzenia mojej miejscowości”, „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”, „Zabytki historyczne mojej miejscowości” oraz Gminnego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego, geografii, biologii, matematyki, fizyki i historii. Przez kilka lat pełnił funkcję przewodniczącego zespołu nauczycieli poprawiających prace maturalne z historii.

Od 2009 roku jest współtwórcą wszystkich projektów krajowych realizowanych w szkole, na które środki pozyskano z funduszy europejskich. Dzięki nim organizowane były dodatkowe zajęcia dla uczniów, wyjazdy na wyższe uczelnie, staże u pracodawców; również doposażano z nich szkołę w nowoczesne pomoce. Od 2016 roku jest współorganizatorem wyjazdów na staże zagraniczne do Austrii, Hiszpanii i Portugalii uczniów Technikum oraz w ramach wymiany młodzieży do Hiszpanii uczniów Liceum Ogólnokształcącego.

mgr Anna Kolano – Wicedyrektor

Wicedyrektorem Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. jest mgr Anna Kolano. Ukończyła Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukaszewicza Wydział Zarządzania i Marketingu kierunek zarządzanie i marketing, kurs kwalifikacyjny Studium Pedagogicznego – Zakład Edukacji Ustawicznej Politechniki Rzeszowskiej. Ukończyła również Matematykę na Uniwersytecie Rzeszowskim Wydział Matematyczno – Przyrodniczy studia II stopnia, studia podyplomowe z zarządzania oświatę oraz studia podyplomowe z technologii żywienia. Od 2006r. nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych w Zespole Szkół w Sokołowie Młp., a od 2010r. pełni funkcję wicedyrektora szkoły. Ukończyła szereg kursów o tematyce odnoszące się do wspierania obszaru edukacji w ramach projektów finansowanych ze środków EU. Bierze aktywny udział w szkoleniach organizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach projektów ,,Ekonomia w szkole”, ,,Moje finanse” oraz jest członkiem Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS. Z jej inicjatywy o Zespole Szkól w Sokołowie Młp. są organizowane kolejne edycje Szkolnego Konkursu Współczesna Giełda, Szkolnego Konkurs Wiedzy Konsumenckiej, Szkolnego Konkurs Wiedzy o działalności normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacji, Szkolnego Konkurs ,, Młody Ekonomista”, Szkolnego Konkursu Bankowego, Szkolnego Konkursu Ekonomicznego. Autorka wielu publikacji naukowych: Artykuł w Zeszycie Naukowym Politechniki Rzeszowskiej pt. ,,Orientacja na klienta w aspekcie polityki jakości współczesnego przedsiębiorstwa”. Artykuł w Zeszycie Naukowym Politechniki Rzeszowskiej pt. ,,Outsourcing w aspekcie zmian strategicznych współczesnego przedsiębiorstwa”. Artykuł w materiałach konferencyjnych ,,Akademia Bankowości VaBanque 2006” pt. ,,Rola personelu w drodze zaspokojenia potrzeb klienta na rynku usług bankowych”. Artykuł w Zeszycie Naukowym Politechniki Rzeszowskie – tytuł publikacji ,,Produkty i usługi bankowe na rynku finansowym”. Publikacja w książce pt. ,,Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach cz. 1” pod redakcją dr R. Dankiewicza, dr G. Lwa – tytuł publikacji ,,Obowiązkowe ubezpieczenia gospodarstw rolnych – ocena konsumenta”. Publikacja w książce pt. ,,Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach cz. 2” pod redakcją dr R. Dankiewicza, dr G. Lwa – tytuł publikacji ,,Znaczenie jakości obsługi klienta w aspekcie budowania przewagi konkurencyjnej na rynku usług finansowych”. Publikacja w Pracach naukowych nr 1116 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności – tytuł publikacji ,,Kształtowanie relacji z klientami w wybranych firmach Podkarpacia”. Program autorski z podstaw przedsiębiorczości pt. ,,Przedsiębiorczość drogą do innowacyjności” w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej.

W 2016 roku rozpoczęła koordynację projektów zagranicznych – od momentu pisania wniosku, po realizację i rozliczanie. Dzięki staraniom pani Anny Kolano szkoła otrzymała Akredytację w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Akredytację w sektorze Edukacja Szkolna na lata 2021-2027. Uczniowie i nauczyciele szkoły mają do 2027 r. zagwarantowane wyjazdy zagraniczne na staże do szkół partnerskich.

Interesuje się zagadnieniami związanymi w zarządzaniem projektami, przedsiębiorczością, konkurencyjnością oraz jakością usług w przedsiębiorstwach i instytucjach (bankach).