HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE 

Nazwa Beneficjenta: Powiat Rzeszowski
Nr Projektu: RPPK.09.04.00-18-0009/20
Tytuł Projektu: „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”

Za okres: 2021-06-02 – 2021-09-30

Za okres: 2021-10-01 – 2021-12-31

Za okres: 2022-01-01 – 2022-03-31

Za okres: 2022-04-01 – 2022-06-30

Za okres: 2022-07-01 – 2022-09-30