FORMUŁA 2023

Informacje dla klasy 4 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

HARMONOGRAM EGZAMINÓW
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20221010%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20FIN_aktualizacja_1.pdf

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

PRZYBORY NA EGZAMINACH
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2023 roku
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20221010%20E8_EM_23%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN_aktualizacja_1.pdf

EGZAMIN Z INFORMATYKI
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki.pdf

INFORMATORY
Informatory maturalne na egzamin obowiązujący od roku 2023 wraz z aneksami dotyczącymi zmian wprowadzonych na lata 2023 i 2024
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

ARKUSZE POKAZOWE I INNE MATERIAŁY DODATKOWE
Materiały dodatkowe na egzamin maturalny Formuła 2023 komunikaty o liście zadań jawnych przeznaczonych na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka kaszubskiego i języka łemkowskiego:

– w roku 2023 (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2023-r/)
– w roku 2024 (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2024-r/)
arkusze pokazowe udostępnione w marcu 2022 r. (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022/)
arkusze diagnostyczne udostępnione we wrześniu 2022 r. (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-diagnostyczne-wrzesien-2022/)
zbiór materiałów dotyczący egzaminu maturalnego z języka polskiego (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-materialy-dodatkowe/), w tym:
– materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego (nagrania przykładowych egzaminów, przykładowe zadania niejawne)
– zbiór materiałów informacyjno-szkoleniowych, publikowanych sukcesywnie od stycznia 2022 r., dotyczących kluczowych zagadnień w kształceniu polonistycznym oraz przygotowaniu do egzaminu maturalnego, np.
kontekstowego czytania utworu literackiego, argumentacji i erudycyjności w wypracowaniu, tworzenia notatki syntetyzującej, części ustnej egzaminu
zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym
(https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/matematyka-materialy-dodatkowe/)
materiał dotyczący elementów analizy statystycznej na egzaminie maturalnym z biologii (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/biologia-materialy-dodatkowe/)
materiały dotyczące elektrochemii – na egzamin maturalny z chemii (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/chemia-materialy-dodatkowe/)
materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/geografia-materialy-dodatkowe/).

FORMUŁA 2015

informacje dla klas 4 technikum po gimnazjum oraz absolwentów

HARMONOGRAM EGZAMINÓW
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20221010%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20FIN_aktualizacja_1.pdf

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

PRZYBORY NA EGZAMINACH
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20221010%20E8_EM_23%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN_aktualizacja_1.pdf

EGZAMIN Z INFORMATYKI
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki.pdf

OPŁATY
Opłata za egzamin maturalny (absolwenci przystępujący ponownie do egzaminu)

INFORMATORY
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160915121644825
INFORMATORY PRZEDMIOTOWE (czytaj ANEKS 2023 przy każdym przedmiocie)
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/informatory/
ARKUSZE MATURALNE
Zestawy arkuszy maturalnych z lat 2015-2022
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/arkusze/