System oceniania 2021/2022

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania.

Pod każdym nauczycielem znajdują się wymagania. Podział według nauczycieli.

Lp. Nauczyciel Wymagania
1 Bałut Agnieszka A_Baut
2 Bazan Anna A_Bazan
3 Bytnar Chmiel Renata R_Bytnar_Chmiel
4 Wojciech Przybyło W_Przybyo
5 ks. Chrostowski Wojciech ks_W_Chrostowski
6 Krystyna Gorczyńska K_Gorczynska
7 Bartosz Czarniecki B_Czarniecki_
8 Dec Łukasz 3aB_Programowanie_obrabiarek_sterowanychj_numerycznie 3aB_EdgeCAM 2aB_Programowanie_obrabiarek_sterowanychj_numerycznie 2aB_Oprogramowanie_Solid_Edge 2aB_Oprogramowanie_AutoCAD 1cTp_Eksploatacja_urządzeń_techniki_komputerowej 1bTg_Urządzenia_techniki_komputerowej 1bTg_Eksploatacja_urządzeń_techniki_komputerowej 1bBp_Przygotowanie_obrabiarek_do_obróbki 1bBp_Podstawy_obróbki_ręcznej_i_maszynowej 1aTg_Eksploatacja_urządzeń_techniki_komputerowej 1aBg_Przygotowanie_obrabiarek_do_obróbki 1aBg_Podstawy_obróbki_ręcznej_i_maszynowej
9 Dec Nitkiewicz Marcjanna M_Dec_Nitkiewicz
10 Dolecka Rychel Edyta E_Dolecka_Rychel
11 Furman Renata R_Furman
12 Jaskot Agata A_Jaskot
13 Jurkowski Sławomir S_Jurkowski
14 Kobylarz Piotr P_Kobylarz
15 Kolano Anna A_Kolano_
16 Kotula Renata R_Kotula
17 Kula Antoni A_Kula
18 ks. Grzegorz Krupa ks_Krupa
19 Łyszczarz Furtak Katarzyna K_Furtak
20 Macek Grzegorz Język-polski-3ZSZ
Język-polski-3T
Język-polski-3LO
Język-polski-2LO
Język_polski_-_klasy_1
21 Miąsik Andrzej A_Miasik
22 Miąsik Monika M_Miasik
23 Nowak Tomasz T_Nowak
24 Pastuła Karolina K_Pastua
25 Piecuch Artur A_Piecuch
26 Piszcz Monika M_Piszcz
27 Pomykała Agnieszka A_Pomykala
28 Puk Magdalena M_Puk
29 Pustkowski Krzysztof K_Pustkowski
30 Smotryś Anna A_Smotry
31 Anna Surdyka A_Surdyka
32 Sobczuk Puc Marzena M_Sobczuk_Puc
33 Ślusarczyk Dorota D_Slusarczyk
34 Watras Lidia L_Watras
35 Wilczak Joanna J_Wilczak
36 Woś Adam Wymagania_edukacyjne_Witryny_internetowe_EE09 Wymagania_edukacyjne_Systemy_Operacyjne_Inf02 Wymagania_edukacyjne_Systemy_Operacyjne_EE08 Wymagania_edukacyjne_Działalność_gospodarcza_w_ti Wymagania_edukacyjne_ASO_Inf02 Wymagania_edukacyjne_ASO_EE08 Wymagania_edukacyjne_Aplikacje_internetowe_EE09
37 Zawada Maria wymagania_-_Sprzedaż_krajowa_i_zagraniczna
wymagania_-_Rachunkowość_finansowa
wymagania_-_Podstawy_prawa
wymagania_-_Kadry_i_płace wymagania_-_Elementy_statystyki
38 Ziemniak Waldemar W_Ziemniak