Zadania zostały przydzielone

Odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu – „Po umiejętności w świat” – „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Hiszpania to nie tylko wspaniałe zabytki, gorący klimat, wielkie kluby sportowe, cudowne plaże, miejsca wakacyjnego odpoczynku, ale także kraj, który wykorzystuje zdobycze nauki i rozwija energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii. Mieszkańcy tego kraju bardzo cenią przyrodę i promują działania proekologiczne. Uczestnicy projektu w okresie poprzedzającym wyjazd podejmą działania przygotowujące do udziału w zajęciach organizowanych w hiszpańskiej szkole. Muszą opracować prezentacje i wystąpienia w języku angielskim dotyczące – przyczyny zmian zachodzących w środowisku, uwzględniając wpływ tych zmian na ich życie. Powinni zastanowić się nad sposobami rozwiązania kryzysu energetycznego oraz postawić diagnozę problemów ekologicznych w naszym kraju. Tematem dodatkowym jest – zdrowa żywność. W czasie okresu przygotowawczego będą uczestniczyć w zajęciach językowych oraz kulturoznawczych. Nie ominie ich przygotowanie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Czeka ich ogrom pracy, który ma przynieść wzrost świadomości ekologicznej. Nagrodą jest wspaniała przygoda oraz nabyte doświadczenie, które będą mogli wykorzystać w życiu.

Może Cię zainteresować...

  • 5 lipca, 2022
  • 24 czerwca, 2022
  • 24 czerwca, 2022