szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021 niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania.

Pod każdym nauczycielem znajdują się wymagania. 

Podział według nauczycieli.

Bałut Agnieszka 

Bazan Anna 

Bytnar Chmiel Renata 

Wojciech Przybyło

ks. Chrostowski Wojciech

Krystyna Gorczyńska

Bartosz Czarniecki 

Dec Łukasz 

Dec Nitkiewicz Marcjanna 

Dolecka Rychel Edyta 

Furman Renata 

Jaskot Agata 

Jurkowski Sławomir 

Kobylarz Piotr 

Kolano Anna 

Kotula Renata 

Kula Antoni 

ks. Grzegorz Krupa 

Łyszczarz Furtak Katarzyna 

Macek Grzegorz 

Miąsik Andrzej 

Miąsik Monika

Nowak Tomasz 

Pastuła Karolina 

Piecuch Artur 

Piszcz Monika

Pomykała Agnieszka 

Puk Magdalena 

Pustkowski Krzysztof 

Smotryś Anna 

Sobczuk Puc Marzena 

Ślusarczyk Dorota  

Watras Lidia 

Wilczak Joanna 

Woś Adam 

Zawada Maria 

Ziemniak Waldemar 

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl