szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – nauczanie zdalne

1.Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy i obowiązują w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
2.Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
3.Monitorowanie, ocenianie pracy zdalnej uczniów odbywać się będzie za pomocą dziennika elektronicznego oraz platformy Teams.
4.Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
5.O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

Pod każdym nauczycielem znajdują się zasady oceniania z uwagi na zdalne nauczanie. 

Podział według nauczycieli.

 

Bałut Agnieszka

Bazan Anna

Bytnar – Chmiel Renata

Chrostek Bogusława

Ks. Chrostowski Wojciech

Czarniecki Bartosz

Dec – Nitkiewicz Marcjanna

Dec Łukasz

Dolecka – Rychel Edyta

Furman Renata

Gorczyńska Krystyna

Jaskot Agata

Jurkowski Sławomir

Kobylarz Piotr

Kolano Anna

Kotula Renata

Kozak Anna

Ks. Krupa Grzegorz

Kula Antoni

Kurasiński Stanisław

Łyszczarz – Furtak Katarzyna

Macek Grzegorz

Miąsik Andrzej

Miąsik Monika

Nowak Tomasz

Pastuła Karolina

Piecuch Artur

Piszcz Monika

Pomykała Agnieszka

Przybyło Wojciech

Puk Magdalena

Pustkowski Krzysztof

Smotryś Anna

Sobczuk-Puc Marzena

Ślusarczyk Dorota

Watras Lidia

Wilczak Joanna

Woś Adam

Zawada Maria

Ziemniak Waldemar

 

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl