Kurs kelnerski

Uczniowie z Technikum (zawód technik żywienia i usług gastronomicznych) i Szkoły Branżowej I stopnia (zawód kucharz, cukiernik) brali udział w kursie kelnerski. W kursie obejmującym 30 godzin udział wzięło 12 uczniów. Kurs odbył się w ramach  projektu pt. ,,Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Tematyka kursu:

 • Profesjonalna postawa kelnera
 • Zasady funkcjonowania restauracji
 • Przygotowanie stanowiska pracy
 • Prezentacja zastawy stołowej
 • Bielizna stołowa oraz profesjonalne składanie serwetek
 • Nakrywanie do stołu, różne warianty menu
 • Profesjonalne nakrywanie do stołu
 • Obsługa Gości restauracyjnych indywidualnych
 • Techniki kelnerskie
 • Serwis wina
 • Rodzaje serwisu i ich zastosowanie
 • Zasady organizacji imprez zbiorowych
 • Profesjonalna, kulturalna sprzedaż sugestywna

Po każdym kursie młodzież otrzymuje certyfikat/zaświadczenie. Działania zaplanowane w projekcie przyczynią się do rozwoju umiejętności zawodowych uczniów. Dadzą uczniom szansę na poszerzanie wiedzy potrzebnej na rynku pracy.

Może Cię zainteresować...

 • 24 listopada, 2022
 • 21 listopada, 2022