szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

Wkrótce po zakończeniu w Sokołowie okupacji niemieckiej, zrodziła się myśl założenia gimnazjum. Gdy jeszcze na pozostałych ziemiach polskich toczyły się walki, 17 sierpnia 1944 roku na tablicy ogłoszeń miejskich pojawiło się zawiadomienie informujące, “że z inicjatywy Zarządu Miasta otwiera się z dniem 1 września 1944 roku Polskie Państwowe Gimnazjum Humanistyczne koedukacyjne w Sokołowie”. Władze miejskie oddały na nowotworzone gimnazjum stary budynek po szkole Powszechnej, który wymagał jednak remontu, co sprawiło, że rok szkolny zaczął się dopiero w drugim tygodniu września. Pierwszym dyrektorem został jeden z założycieli Michał Winogrodzki. W chwili rozpoczęcia roku szkolnego zespół nauczycielski tworzyli: ks. Alfons Chmielowiec, ks. Szczepan Szydelski, Andrzej Dańczak i znany poeta Jan Bolesław Ożóg. W chwili otwarcia gimnazjum liczyło 175 uczniów. 19 października 1944 r. przeprowadzono pierwszą okresową klasyfikację ocen, a już 28 listopada odbyły się pierwsze przyśpieszone egzaminy uczniów w wieku poborowym, którzy po przejściu przeszkolenia walczyli później pod Kołobrzegiem, Berlinem i nad Nysą. W lutym 1945 roku rozpoczęła naukę pierwsza klasa liceum. Szkoła nosiła wówczas nazwę Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum w Sokołowie. W 1945 roku szkoła została przejęta przez Gminę, a w 1950 roku upaństwowiona. W 1952 roku szkoła przeniosła się do wyremontowanego budynku po byłym sądzie, w którym mieści się do dnia dzisiejszego. W 1964 roku odbyły się jubileuszowe uroczystości 20- Lecia istnienia LO w Sokołowie, w czasie, których szkoła otrzymała sztandar. 24 września 1994 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe związane z 50- leciem naszego Liceum. Wzięło w nim udział prawie 800 absolwentów z różnych roczników maturalnych, młodzież szkolna grono pedagogiczne i zaproszeni goście. Z okazji jubileuszu Liceum przywrócono imię Tadeusza Kościuszki. Na budynku wmurowano tablicę pamiątkową i wydano drukiem okolicznościową publikację. Do 1999 roku egzaminy dojrzałości w sokołowskim liceum zdało 2693 absolwentów. W ciągu tych kilkudziesięciu lat oprócz LO istniały na krótkie okresy czasu także inne typy szkół: Technikum Ekonomiczne, Liceum dla Pracujących, Zasadnicza Szkoła Rolnicza oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.1 Stycznia 1995 roku na bazie LO powołany został Zespół Szkół w skład, którego ponadto wchodzą utworzona ponownie w 1994 r. Szkoła Zawodowa, a od 1997 r. Liceum Zawodowe i od 1999 Liceum Techniczne. Obecnie do 15 oddziałów uczęszcza ponad 500 uczniów, a z młodzieżą pracuje 30 pedagogów. W ciągu ostatnich lat odbyło się kilka zjazdów różnych klas i roczników. Na ostatnim z nich zorganizowanym w grudniu 1999 roku z okazji 40 – lecia matury powstał pomysł powołania do życia Towarzystwa Przyjaciół Szkoły.

 

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl