szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

Lp.

Działanie

                         śródroczna

                           roczna

w klasach maturalnych

w pozostałych klasach

w klasach maturalnych

w pozostałych klasach

1

Ustalenie ocen z zachowania
i z zajęć edukacyjnych

04.12.2020

22.01.2021

22.04.2021

18.06.2021

2

Termin składania podań
o egzamin klasyfikacyjny

07.12.2020

25.01.2021

23.04.2021

21.06.2021

3

Egzaminy klasyfikacyjne

09.12.2020

27.01.2021

26.04.2021

22.06.2021

4

Klasyfikacja

10.12.2020

28.01.2021

27.04.2021

22.06.2021

5

Wywiadówka- poinformowanie rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach

10.12.2020

28.01.2021

27.04.2021

22.06.2021

6

Zakończenie zajęć w roku szkolnym, rozdanie świadectw

   

30.04.2021

25.06.2021

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl