szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

Dyrektorem Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. jest mgr Antoni Kula. Ukończył  WSP w Rzeszowie i jest magistrem historii. Posiada ukończone studia podyplomowe i dwa stopnie specjalizacji z zakresu historii, studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie i studia podyplomowe z zarządzania oświatą.   W szkolnictwie pracuje od 1985 roku. Autor monografii „50 lat Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Młp. 1944- 1994”, publikacji "60 lat szkolnictwa średniego w Sokołowie Młp." i rozprawy z dziejów szkolnictwa podstawowego w Sokołowie od 1918 r. zamieszczonej w III Roczniku Sokołowskim, współautor publikacji: „Historia – wymagania na stopnie szkolne klasa I LO”. Opracował okolicznościową gazetę na „Zjazd Milenijny” absolwentów Liceum. Pisze artykuły do miejscowego „Kuriera Sokołowskiego”. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Prowadzi badania z zakresu historii sokołowskiej oświaty od czasów powstania miasta, aż po dzień dzisiejszy. Organizator Konkursów Regionalnych: „Najważniejsze wydarzenia mojej miejscowości”, „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”, „Zabytki historyczne mojej miejscowości” oraz Gminnego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego, geografii, biologii, matematyki, fizyki i historii. Pełni funkcję przewodniczącego zespołu nauczycieli poprawiających prace maturalne z historii.

 

 Wicedyrektorem Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. jest mgr Anna Kolano. Ukończyła  Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukaszewicza Wydział Zarządzania i Marketingu kierunek zarządzanie i marketing oraz kurs kwalifikacyjny Studium Pedagogicznego - Zakład Edukacji Ustawicznej Politechniki Rzeszowskiej. Posiada Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ,,ECDL”. Obecnie studiuje Matematykę na Uniwersytecie  Rzeszowskim Wydział Matematyczno – Przyrodniczy studia II stopnia. Od 2006r. nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. Ukończyła szereg kursów o tematyce odnoszące się do wspierania obszaru edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. Bierze aktywny udział w szkoleniach organizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach projektów ,,Ekonomia w szkole”, ,,Moje finanse” oraz jest członkiem Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS. Z jej inicjatywy o Zespole Szkól w Sokołowie Młp. są organizowane kolejne edycje Szkolnego Konkursu Współczesna Giełda, Szkolnego Konkurs Wiedzy Konsumenckiej, Szkolnego Konkurs Wiedzy o działalności normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacji, Szkolnego  Konkurs ,, Młody Ekonomista”, Szkolnego Konkursu Bankowego, Szkolnego Konkursu Ekonomicznego.Autorka wielu publikacji naukowych: Artykuł w Zeszycie Naukowym Politechniki Rzeszowskiej pt. ,,Orientacja na klienta w aspekcie polityki jakości współczesnego przedsiębiorstwa”. Artykuł w Zeszycie Naukowym Politechniki Rzeszowskiej pt. ,,Outsourcing w aspekcie zmian strategicznych współczesnego  przedsiębiorstwa”. Artykuł w materiałach konferencyjnych ,,Akademia Bankowości VaBanque 2006” pt. ,,Rola personelu w drodze zaspokojenia potrzeb klienta na rynku usług bankowych”. Artykuł w Zeszycie Naukowym Politechniki Rzeszowskie – tytuł publikacji ,,Produkty i usługi bankowe na rynku finansowym”. Publikacja w książce pt. ,,Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach cz. 1” pod redakcją dr R. Dankiewicza, dr G. Lwa - tytuł publikacji ,,Obowiązkowe ubezpieczenia gospodarstw rolnych – ocena konsumenta”. Publikacja w książce pt. ,,Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach cz. 2” pod redakcją dr R. Dankiewicza, dr G. Lwa - tytuł publikacji ,,Znaczenie jakości obsługi klienta w aspekcie budowania przewagi konkurencyjnej na rynku usług finansowych”. Publikacja w Pracach naukowych nr 1116 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności – tytuł publikacji ,,Kształtowanie relacji z klientami w wybranych firmach Podkarpacia”. Program autorski z podstaw przedsiębiorczości pt. ,,Przedsiębiorczość drogą do innowacyjności” w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej. Interesuje się zagadnieniami związanymi w zarządzaniem projektami, przedsiębiorczością, konkurencyjnością oraz jakością usług w przedsiębiorstwach i instytucjach (bankach).

 

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl