szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

Zgodnie z art. 68 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązującymi od 1 września 2021 r., po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej informuję, że od 1 września na terenie Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp. obowiązują następujące zasady dotyczące covid 19:
- szczepienie (rekomendowane dla pracowników szkoły oraz uczniów),
- dezynfekcja,
- dystans,
- higiena,
- wietrzenie,
- maseczka (zaleca się noszenie pracownikom i uczniom, obowiązkowa dla rodziców i innych osób przychodzących do szkoły).
W przypadku nasilenia się zachorowań na covid 19, nie wyklucza się w przyszłości, wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek dla uczniów i pracowników szkoły.

Antoni Kula
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

I. Linia Busa Trzeboś - Kąty Trzebuskie - Sokołów Małopolski POBIERZ ROZKŁAD  TEL. DO KONTAKTÓW 602 753 216 

II. Linia  Łowisko - Górno - Sokołów Małopolski   POBIERZ ROZKŁAD na czas remontu drogi S19  TEL. DO KONTAKTÓW  515 353 238 

III. Linia  Krzywdy - Jeżowe – Cholewiana Góra - Kamień Podlesie - Kamień Krzywa Wieś - Sokołów Małopolski  POBIERZ ROZKŁAD  TEL. DO KONTAKTÓW 515 353 238

 

szczepieniaDyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w związku z zaleceniem upowszechnia wśród uczniów i ich rodziców informacji dotyczących akcji szczepień informuje że, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się dane dotyczące m.in. zasad informowania rodziców i uczniów o możliwości szczepienia młodzieży oraz zgłaszania się chętnych. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. W materiałach znalazła się też deklaracja na szczepienie, którą w przypadku podjęcia decyzji o szczepieniu, należy złożyć do 12 września 2021 r. do dyrektora szkoły.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zapoznanie się z materiałami znajdującymi się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek

Antoni Kula
Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

więcej pobierz plakat 

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, w roku szkolnym 2021/2022 w szkole będą organizowane dodatkowe zajęcia wspomagające w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z matematyki lub języka angielskiego w celu uzupełnienia braków wynikających z problemów w nauce związanych z nauczaniem zdalnym.
Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny i wymaga wyrażenia zgody na uczestnictwo na podstawie deklaracji rodziców (dotyczy ucznia niepełnoletniego) lub pełnoletniego ucznia. Do dnia 3 września 2021 r. (piątek) rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu. Zajęcia te rozpoczną się od dnia 6 września i będą trwały do dnia 22 grudnia 2021 r. Podczas zajęć nie będą wystawiane oceny.
W przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach proszę uzupełnić „DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA”. W razie nie wyrażenia zgody proszę uzupełnić „Oświadczenie”. Oba wzory dokumenty zostaną przekazane uczniom 1 września.
Zachęcam Uczniów do udziału w zajęciach.

Antoni Kula
Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Wykaz podręczników do klas po szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Wykaz podręczników do klas po gimnazjum na rok szkolny 2021/2022

Informację na temat podręczników do przedmiotów zawodowych przekażą poszczególni nauczyciele we wrześniu.

Marta ach„Patriotyczna Droga Krzyżowa- Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”

Już poraz kolejny uczniowie naszej szkoły brali udział w edycji Międzypowiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Patriotyczna Droga Krzyżowa- Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej” zorganizowanego pod Patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Rzeszowie, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp. oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Wśród wyróżnionych laureatów w kategorii plastycznej „Wybrana Stacja Drogi Krzyżowej” uczennica naszej szkoły Marta Łach 2ATg uzyskała nagrodę.
Podzielam sukcesy uczniów, którzy poprzez udział w konkursie odnieśli się nie tylko do poznania naszej lokalnej historii, ale również dali świadectwo pięknej patriotycznej postawy i twórczego podejście do tragicznych wydarzeń tamtego okresu.

Renata Kotula

14.06.2021 na Strzelnicy Partyzant odbyły się Pierwsze Szkolne Zawody Strzeleckie w Sokołowie Małopolskim. Uczniowie Zespołu Szkół, których zdecydowaną większość stanowili strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1914 im. ppor. Jakuba Darochy w Sokołowie Małopolskim, rywalizowali w dwóch konkurencjach karabinka bocznego zapłonu oraz pistoletu bocznego zapłonu. Pod bacznym okiem instruktorów uczniowie doskonali swoje umiejętności strzeleckie. W ramach tego wydarzenia strzelcy zorganizowali także punkty nauczania z pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem defibrylatora AED oraz zakładania opaski uciskowej i opatrunków.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl