szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

Szanowni Uczniowie i Rodzice!

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym chciałbym przekazać skrót najważniejszych informacji. Szkoła mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów musi podporządkować się pewnym zasadom. Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi 1 września 2020 r. Jednak w związku z obecną sytuacją epidemiczną nie będzie tradycyjnego uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, tylko spotkanie uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach zgodnie z harmonogramem z zastrzeżeniem, iż:

- do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych -sugerujących chorobę zakaźną;

- nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sama objęta jest kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;

- uczniowie poszczególnych klas, o wyznaczonej godzinie wchodzą do szkoły, z zachowaniem dystansu ok. 1,5 m od siebie;

- po wejściu do szkoły obowiązkowa jest maseczka i dezynfekcja rąk. Po udaniu się do sali
z wychowawcą, maseczki będą mogły być zdjęte;

- w dniu 1 września uczniowie nie wchodzą do szatni.

Przewidywany czas pobytu dziecka w szkole w dniu rozpoczęcia to około 30-45 min.

HARMONOGRAM

godz. 8.15

II a LO – 208             II b LO-204                II a T- 118

II b T- 207                  II c T- 203                  II dT- 218

II a B- 203                 II b B- 201

godz. 10.15

I a LO -118                I a T- 120                    I b T – 219

I a B – 204                 III a LO- 207             III a B-201     III bT Technikum żywienia- 203

Klasy III a T, III b T- ekonomiści, IV a T i IV bT - mają praktyki zawodowe i do Szkoły nie przychodzą.                                                                  

Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Antoni Kula

Wykaz podręczników dla uczniów po gimnazjum POBIERZ 

Wykaz podręczników dla uczniów po szkole podstawowej POBIERZ 

Uwaga!!! Uczniowie kupują podręczniki poziom rozszerzony z przedmiotów jak wybrali rozszerzenia, ponieważ one zawierają też poziom podstawowy (np. jeśli ktoś wybrał matematykę na poziomie rozszerzonym kupuje książkę tylko do rozszenienia, już do poziomu podstawowego nie potrzeba). W razie wątpliwości proszę poczekać z zakupem do pierwszej lekcji z danym nauczycielem. 

Wymagane dokumenty do złożenia w szkole :

 - Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 - Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 - 2 fotografie – opisane imię i nazwisko.

 - Karta zdrowia.

 - Orzeczenie o niepełnosprawności*.

 - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego*.

 - Opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej*.

 - Dyplomy potwierdzające sukcesy w konkursach*.

 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka*.

 - Oświadczenie o nauce religii.

 - Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie – skierowanie na badania do odbioru w sekretariacie szkoły (dot. Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia). Przy zgłoszeniu się do lekarza uczniowie muszą mieć zaświadczenie z badań do celów sanitarno – epidemiologicznych (dot. Technikum zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych i Branżowej Szkoły I stopnia zawód: kucharz, cukiernik).

 - Zaświadczenie do zakładu pracy w sprawie zajęć praktycznych (dot. Branżowej szkoły I stopnia).

 

* Jeżeli dotyczy

06022020 Sokow plakat2 1 1Wnioski do szkoły można składać od 15.06.2020r do 10.07.2020r.:

- drogą elektroniczną wchodząc w Wnioski on-line

 

W punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły możesz złożyć wersję papierową wniosku do szkoły (wnioski do druku).

 

Wszelkie pytanie prosimy kierować pod numer telefonu:  Szkoła – 17 77 29 009 lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 zobacz

 

 

konsultacjeW dniach 01.06-05.06.2020r. oraz  15.06-19.06.2020r. w naszej szkole odbędą się konsutlacje dla uczniów. Harmongram konsultacji nauczyciel z uczniami ustala indywidualnie. Proszę zapoznać się z wytycznymi konsultacji w szkole POBIERZ

 

 

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumnetów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych 2020/2021

POBIERZ 

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych w roku szk. 2019/2020 POBIERZ 

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl