szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

Uchwałą Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w dniu 27.09.2020 rozpoczęła swoją działalność Jednostka Strzelecka 1914 im. ppor. Jakuba Darochy w Sokołowie Małopolskim. Świętowanie tej podniosłej chwili rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim. Mszy przewodniczył ksiądz proboszcz Jan Prucnal. Uroczystość uświetniła obecność wielu pocztów sztandarowych Jednostek Strzeleckich z Rzeszowa, Leżajska, Lubaczowa, Zamościa, Łańcuta oraz OSP w Sokołowie i miejscowych szkół. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Mazurów.

IMG 1644W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół w Sokołowie Młp. realizował staże zagraniczne w ramach projektu ,,Przez staże po doświadczenie”. Staż zawodowy finansowany był z programu Erasmus plus. Z naszej szkoły 15 uczniów/uczennic wzięło udział w miesięcznym stażu zagranicznym w przedsiębiorstwach w Austrii w terminie od 07.09.2020r. do 02.10.2020r. Działania projektowe były skierowane do młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego. Celem projektu będzie wsparcie uczniów w podnoszeniu wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych oraz poznanie języka zawodowego niemieckiego, angielskiego obcej kultury metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.

pucharUprzejmie informujemy, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021. Każdemu ze zgłoszonych przez Szkołę uczniów zostało przyznane stypendium. W naszej szkole stypendium otrzymają:
 - Patrycja Hałas z Liceum Ogólnokształcącego
 - Magdalena Pustkowska z Liceum Ogólnokształcącego
 - Dawid Gancarz z Technikum
 - Piotr Rodzeń z Technikum
Więcej informacji o terminie uroczystości rozdania stypendiów, zostanie podane w terminie późniejszym.
                                                                                                                                                              Gratulujemy!

paragraf29 września 2020r. odbyły się w Naszej Szkole warsztaty prawne dla uczniów z trzech klas Technikum. Były one realizowane przez Fundację Pasieka pod patronatem Starosty Rzeszowskiego oraz patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów co umożliwiało uczniom swobodną wymianę swoich poglądów i spostrzeżeń z prowadzącym, a także zadawanie pytań, także wykraczających poza program spotkania. Charakter spotkań polegał na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji prawnych dla młodzieży tak aby właściwie kształtować ich postawy obywatelskie. Zwieńczeniem zajęć będzie organizacja konkursu z wiedzy prawnej. Konkurs odbędzie się w październiku na terenie Powiatu.

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o prawie, zaszczepienie zainteresowania tematyką prawną oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od Powiatu Rzeszowskiego.

Wszystkich uczniów naszej szkoły i nie tylko zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na projekt gry planszowej o tematyce: '„Solidarność” 1980 - 2020. Pokolenia'. Dla wszystkich uczestników przewidziane są upominki. Zwycięska gra zostanie wydana. Zespoły konkursowe mogą składać się maksymalnie z 6 osób. Więcej informacji w regulaminie i załącznikach umieszczonych na stronie: https://www.ko.rzeszow.pl/konkurs_gier/ .

 

 

 

 

 

 

plakat pogranicze 4Do 5 października 2020r. można przynieść do sekretariatu na nośniku zdjęcia na konkurs realizowany przez Powiat Rzeszowski w ramach Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. Partnerem projektu jest miasto Svidnik. Organizowany konkurs fotograficzny ma na celu ukazanie wartości terenu pogranicza na wielu płaszczyznach. Wszystkie zgłaszane prace mają nawiązywać do dorobku dziedzictwa historycznego, lokalnego folkloru, elementów przyrodniczych i specyfiki pogranicza. Zdjęcia dotyczą następujących kategorii konkursowych (historia, wydarzenie, przyroda, portret). W konkursie przewidziano cztery równorzędne nagrody główne - po jednej dla każdej z konkursowych kategorii. Nagrodami dla zdobywców pierwszego miejsca będą m.in. profesjonalne kamerki sportowe. Zwycięskie zdjęcia zostaną wykorzystane również do projektów promocyjnych koszulek. Prace z miejsc I-III w każdej kategorii zostaną wydane w formie kalendarza. Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną nagrodzone, zaprezentowane podczas podsumowującego projekt wernisażu oraz wydane w formie publikacji papierowej i opatrzone odpowiednim komentarzem w języku polskim i słowackim. Regulamin na stronie: powiatu rzeszowskiego.

W minioną niedzielę 20 września 2020 r. w Turzy odbyły się obchody związane z upamiętnieniem żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych przez NKWD w 1944 r. Po skończonych uroczystościach zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany w Zespole Szkół  im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. Uczniowie Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Cukiernicy i Kucharze Szkoły Branżowej I Stopnia pod opieką p. Magdaleny Puk i p. Karoliny Pastuły, uczestniczyli w obsłudze konsumenckiej zorganizowanego wydarzenia. Młodzież wykazała się ogromną zaradnością i zaangażowaniem, które pozwoliły na nabycie dodatkowych umiejętności w kształceniu praktycznym zawodu.

 Składamy serdeczne podziękowania za okazaną pomoc.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl