szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

karieraREALIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

W ramach projektu realizowane będą osiemnastogodzinne warsztaty edukacyjne z trzech bloków tematycznych: graficzny, lotniczy oraz  multimedialny . Do warsztatu mogą zostać zakwalifikowane osoby w wieku 15-20 lat, uczęszczające do szkoły ponadpodstawowej. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Uczestnik projektu będzie zobowiązany  się do uczestniczenia w min. 80% zajęć. Zajęcia będą prowadzone w formie on-line poprzez platformę zdalnej komunikacji.

Do wyboru uczniowie mają jeden z poniższych warsztatów:

  • warsztaty graficzne
  • warsztaty multimedialne

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

 

W związku z zawieszeniem zajęć na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19 października zajęcia w naszej Szkole będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane z wykorzystaniem:
a) aplikacji Microsoft Office 365 Teams,
b) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
b) materiałów wskazanych przez nauczycieli:
•dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
•materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
•materiałów opracowanych przez wydawnictwa i nauczycieli.

Logo OIKW miesiącu wrześniu w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim został przeprowadzony cykl warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, w których udział wzięło łącznie 50 uczniów z klas I i II Liceum. Spotkania zostały zorganizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie w ramach projektu pt.” Zawsze jest czas by zapobiegać przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020.

Uchwałą Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w dniu 27.09.2020 rozpoczęła swoją działalność Jednostka Strzelecka 1914 im. ppor. Jakuba Darochy w Sokołowie Małopolskim. Świętowanie tej podniosłej chwili rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim. Mszy przewodniczył ksiądz proboszcz Jan Prucnal. Uroczystość uświetniła obecność wielu pocztów sztandarowych Jednostek Strzeleckich z Rzeszowa, Leżajska, Lubaczowa, Zamościa, Łańcuta oraz OSP w Sokołowie i miejscowych szkół. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Mazurów.

IMG 1644W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół w Sokołowie Młp. realizował staże zagraniczne w ramach projektu ,,Przez staże po doświadczenie”. Staż zawodowy finansowany był z programu Erasmus plus. Z naszej szkoły 15 uczniów/uczennic wzięło udział w miesięcznym stażu zagranicznym w przedsiębiorstwach w Austrii w terminie od 07.09.2020r. do 02.10.2020r. Działania projektowe były skierowane do młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego. Celem projektu będzie wsparcie uczniów w podnoszeniu wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych oraz poznanie języka zawodowego niemieckiego, angielskiego obcej kultury metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.

pucharUprzejmie informujemy, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021. Każdemu ze zgłoszonych przez Szkołę uczniów zostało przyznane stypendium. W naszej szkole stypendium otrzymają:
 - Patrycja Hałas z Liceum Ogólnokształcącego
 - Magdalena Pustkowska z Liceum Ogólnokształcącego
 - Dawid Gancarz z Technikum
 - Piotr Rodzeń z Technikum
Więcej informacji o terminie uroczystości rozdania stypendiów, zostanie podane w terminie późniejszym.
                                                                                                                                                              Gratulujemy!

paragraf29 września 2020r. odbyły się w Naszej Szkole warsztaty prawne dla uczniów z trzech klas Technikum. Były one realizowane przez Fundację Pasieka pod patronatem Starosty Rzeszowskiego oraz patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów co umożliwiało uczniom swobodną wymianę swoich poglądów i spostrzeżeń z prowadzącym, a także zadawanie pytań, także wykraczających poza program spotkania. Charakter spotkań polegał na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji prawnych dla młodzieży tak aby właściwie kształtować ich postawy obywatelskie. Zwieńczeniem zajęć będzie organizacja konkursu z wiedzy prawnej. Konkurs odbędzie się w październiku na terenie Powiatu.

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o prawie, zaszczepienie zainteresowania tematyką prawną oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od Powiatu Rzeszowskiego.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl