szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania z siedzibą w Rzeszowie ogłasza trzecią turę rekrutacji uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. podkarpackiego do projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy POWR.03.01.00-00-T127/18-01.
Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez rozwój oferty WSIiZ w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, dzięki realizacji programu warsztatów dla 552 młodych osób w wieku 15-20 lat. Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 31.12.2021. Trzecia tura rekrutacji trwa do 25.02.2021 r.

wos29 Finał WIelkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 31 stycznia 2021 roku. Nasz sztab zakończył zbiórkę wynikiem 15 609,07 PLN.

Tegoroczny Finał odbył się w szczególnych warunkach, z powodu epidemii został przełożony o trzy tygodnie i gdy się już odbył nie towarzyszyły mu tradycyjne koncerty i imprezy masowe. Tym większe brawa należą się wolontariuszom naszej Szkoły, mimo trudnych warunków udało im się zebrać imponującą kwotę.

1. Od 18 stycznia wracamy po feriach do nauki. Obowiązujące obecnie przepisy w dalszym ciągu przewidują dla szkół średnich naukę zdalną.
2. Od poniedziałku będzie obowiązywał nowy plan lekcji. Zostanie on umieszczony (obowiązująca wersja) na stronie internetowej i w dzienniku elektronicznym w sobotę.
3. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od 18-20 stycznia można poprawiać oceny. Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 21 stycznia.

 

A. Kula

Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

W związku z zmianami w przepisach dotyczącymi organizacji egzaminów maturalnych w 2021 r. uczniów i absolwentów zachęcam do zapoznania się z informacjami o zmianach umieszczonymi na stronie OKE w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20210105123539508
W razie pytań należy kontaktować się ze szkołą za pośrednictwem maila, a dyrekcją lub nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

sam1 2sam1 1W celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminów na prawo jazdy, Zespół Szkół w Sokołowie kupił nowy samochód marki Hyundai i20. Będzie on wykorzystywany do nauki jazdy w Szkole Branżowej I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Zakup został sfinansowany ze środków budżetowych Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Koszt zakupu samochodu to prawie 60 000,00 zł. 

 

Dnia 8 grudnia 2020r. odbył się etap szkolny Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i Bhp „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, a przygotowany w naszej szkole przez panią Krystynę Gorczyńską i pana Artura Piecucha. Udział w konkursie wzięło 9 uczniów naszej szkoły.

Zadaniem konkursowym na tym etapie, było udzielenie odpowiedzi na 25 pytań z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bhp i wyłonienie dwóch uczniów, którzy będą reprezentować szkołę na poziomie regionalnym.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Na rok szkolny 2020/2021 Prezes Rady Ministrów przyznał cztery stypendia naszym uczniom. Są to: Patrycja Hałas i Magdalena Pustkowska z Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki oraz Dawid Gancarz i Piotr Rodzeń z Technikum. Wysokość stypendium wynosi 3 000 zł i jest wypłacana w dwóch ratach.

W załączniku dyplomy: Dawid Gancarz i Piotr Rodzeń oraz Patrycja Hałas i Magdalena Pustkowska

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl