szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – „CyberSkiller Challenge Poland”. Celem konkursu jest szerzenie umiejętności i praktycznej wiedzy o cyberbezpieczeństwie. Chcemy obudzić w uczniach pasję, otworzyć możliwości kariery zawodowej, dać szansę zmierzyć się z innymi i wyłonić największe polskie talenty w tej dziedzinie. Główną ideą konkursu jest zwiększenie świadomości uczniów w tej dziedzinie a w związku z tym i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

gry 11Zapraszamy do udziału w Konkursie GEEK!

Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza ogólnopolski Konkurs GEEK

Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe pod honorowym patronatem MEN w dwóch kategoriach, na:

  1. Scenariusz (w postaci zbioru ekranów, algorytmu lub opisu gry) lub
  2. Gra(w postaci demo, prototypu lub pełnej gry)                                                                        

karieraREALIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

W ramach projektu realizowane będą osiemnastogodzinne warsztaty edukacyjne z trzech bloków tematycznych: graficzny, lotniczy oraz  multimedialny . Do warsztatu mogą zostać zakwalifikowane osoby w wieku 15-20 lat, uczęszczające do szkoły ponadpodstawowej. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Uczestnik projektu będzie zobowiązany  się do uczestniczenia w min. 80% zajęć. Zajęcia będą prowadzone w formie on-line poprzez platformę zdalnej komunikacji.

Do wyboru uczniowie mają jeden z poniższych warsztatów:

  • warsztaty graficzne
  • warsztaty multimedialne

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

 

W związku z zawieszeniem zajęć na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19 października zajęcia w naszej Szkole będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane z wykorzystaniem:
a) aplikacji Microsoft Office 365 Teams,
b) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
b) materiałów wskazanych przez nauczycieli:
•dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
•materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
•materiałów opracowanych przez wydawnictwa i nauczycieli.

Logo OIKW miesiącu wrześniu w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim został przeprowadzony cykl warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, w których udział wzięło łącznie 50 uczniów z klas I i II Liceum. Spotkania zostały zorganizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie w ramach projektu pt.” Zawsze jest czas by zapobiegać przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020.

Uchwałą Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w dniu 27.09.2020 rozpoczęła swoją działalność Jednostka Strzelecka 1914 im. ppor. Jakuba Darochy w Sokołowie Małopolskim. Świętowanie tej podniosłej chwili rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim. Mszy przewodniczył ksiądz proboszcz Jan Prucnal. Uroczystość uświetniła obecność wielu pocztów sztandarowych Jednostek Strzeleckich z Rzeszowa, Leżajska, Lubaczowa, Zamościa, Łańcuta oraz OSP w Sokołowie i miejscowych szkół. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Mazurów.

IMG 1644W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół w Sokołowie Młp. realizował staże zagraniczne w ramach projektu ,,Przez staże po doświadczenie”. Staż zawodowy finansowany był z programu Erasmus plus. Z naszej szkoły 15 uczniów/uczennic wzięło udział w miesięcznym stażu zagranicznym w przedsiębiorstwach w Austrii w terminie od 07.09.2020r. do 02.10.2020r. Działania projektowe były skierowane do młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego. Celem projektu będzie wsparcie uczniów w podnoszeniu wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych oraz poznanie języka zawodowego niemieckiego, angielskiego obcej kultury metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl