szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

n3ZNAK NBP projekt realizowanyZespół Szkół w Sokołowie Młp. od października 2020r. rozpoczął realizację projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej VII. Projekt finansowany był przez Narodowy Bank Polsk w ramach programu edukacja ekonomiczna. Działania projektowe skierowane były do uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. oraz Szkoły Podstawowej klasa I i klasa VIII w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. Projekt wdrażany był przez Pana Dyrektora Antoniego Kulę i Panią Wicedyrektor Annę Kolano.

erazmu4W dniu 1 maja 2021r. uczniowie naszej szkoły wyjechali do Austrii w ramach projektu ,,Przez staże po doświadczenie”. Wyjazd finansowany jest programu Erazmus+. Umiejętności językowe i zawodowe będzie doskonaliło 25 uczniów odbywając staż w przedsiębiorstwach w Austrii. Uczniowie są przyjmowani przez 15 przedsiębiorców. Młodzież zapozna się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na rynku zagranicznym. Zapozna się z inną kulturą, metodami i organizacją pracy tak, aby zdobić wiedzę w innych dziedzinach. Opiekunowie Pan A.Woś, Pan W. Przybyło. 

 

 

KONSTYTUCJA

Trzeci maja to ważny dzień dla wszystkich Polaków. Wówczas świętujemy uchwalenie Konstytucji 3 Maja, co miało miejsce w 1791 roku. Była to druga na świecie – po amerykańskiej, a pierwsza w Europie nowoczesna konstytucja. Święto narodowe uchwalono 1919 roku. Po wojnie władze komunistyczne zabroniły jego obchodów. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono jednak w 1990 roku. Obecnie to dla Polaków dzień wolny od pracy, w którym mogą brać udział w różnych uroczystościach i paradach. W tym roku jednak, ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, obchody te są o wiele skromniejsze.

Wytyczne dla uczniów dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:

  • maturalnego (EM)
  • zawodowego (EZ)

erasW dniu 22.04.2021r. ropoczęliśmy przygotowania do wdrożenia otrzymanej Akredytacji. Nasza szkoła otrzymała Akredytację w programie Erasmus+ w edycji 2020 na lata 2021-2027. W tym okresie będziemy mogli organizować staże dla uczniów oraz staże i dokształcenie nauczycieli odbywające się za granicą. Jest do wspaniała informacja dla wszystkich obecnych uczniów Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. i każdego ucznia który od września 2021r. rozpocznie naukę w naszej szkole. Głównymi działaniami, które będziemy realizować w ramach projektu będą to staże zagraniczne dla uczniów. Nowością w tym projekcie będą działania skierowane do nauczycieli, którzy będą mogli odbywać staże i kursy za granicą. Realizacja programu Erasmus+ rozpocznie się od 1 września 2021r. 

megiacjaMinisterstwo Sprawiedliwości zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację - alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.
Więcej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji

lekcja zus1W dniu 20.04.2021 odbyły się zajęcia w klasie I AB w ramach projektu „Lekcje z ZUS”. Lekcja ,,Świadomy zawsze ubezpieczony” została poprowadzona przez Panią Wicedyrektor Annę Kolano, dotyczyła jednego z 4 tematów, które mogą być realizowane z ramach projektu.
Projekt składa się z 4 lekcji:-Świadomy zawsze ubezpieczony -Co Ci się należy, kiedy płacisz składki -Renty i emerytury -E-ZUS, czyli firma pod ręką.
lekcja zusProjekt ten powstał, by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.
Podczas zajęć młodzież dowiedziała się, czym naprawdę jest system ubezpieczeń społecznych, jakie niesie korzyści i jakie obowiązki. Zajęcia stanowią integralną część programu innowacji skarbowo-prawnej.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl