szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania z siedzibą w Rzeszowie ogłasza trzecią turę rekrutacji uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. podkarpackiego do projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy POWR.03.01.00-00-T127/18-01.
Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez rozwój oferty WSIiZ w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, dzięki realizacji programu warsztatów dla 552 młodych osób w wieku 15-20 lat. Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 31.12.2021. Trzecia tura rekrutacji trwa do 25.02.2021 r.

Opis projektu
W ramach projektu realizowane będą warsztaty edukacyjne z trzech bloków tematycznych: graficzny, multimedialny oraz lotniczy. Do warsztatu mogą zostać zakwalifikowane osoby w wieku 15-20 lat, uczęszczające do szkoły ponadpodstawowej z terenu województwa podkarpackiego. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny.

W celu zakwalifikowania się do projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków" należy:
1. Dokonać elektronicznej rejestracji klikając w poniższy link- Rejestracji dokonuje pełnoletni uczeń lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny. Elektroniczna rejestracja – link Wypełnione i podpisane dokumenty należy zeskanować i przesłać na adres e- mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do wiadomości należy załączyć również skan ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenie potwierdzające status ucznia szkoły ponadpodstawowej z woj. podkarpackiego oraz datą urodzenia ucznia. W tytule e -maila proszę wpisać imię i nazwisko Kandydata/ki oraz nazwę szkoły do której uczęszcza uczeń.
2. Oryginały w/w dokumentów należy przesłać do Biura Projektu na adres: Biuro Projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków”, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. 46.
Warsztaty będą prowadzone online poprzez platformę zdalnej komunikacji - Cisco Webex (Uczestnicy otrzymają link kierujący do warsztatów online, link będzie przesłany na adres e- mail wskazany przez uczestnika).
Wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika: Karta sieciowa, dostęp do Internetu (połączenie kablowe bądź bezprzewodowe), funkcjonujące urządzenia wyjściowe AUDIO (głośniki bądź słuchawki, opcjonalnie mikrofon- wystarczający standardowy wbudowany do komputera).
Wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik: stabilne połączenie internetowe o prędkości przesyłania danych 2,5 Mbps.

W załącznikach przesyłam Regulamin Projektu, program warsztatów oraz dokumenty rekrutacyjne.

loko

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl