szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19

Konkurs jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Uczestnikami konkursu są uczniowie w wieku do 19 lat szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą "KULTURA BEZPIECZEŃSTWA".

Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych tematyką prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy do udziału w konkursie, którego etap szkolny odbędzie się 08 grudnia 2020 r. Ze względu na stan epidemii konkurs odbędzie się w wersji on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Zadaniem konkursowym na tym etapie będzie udzielenie odpowiedzi na 25 pytań z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bhp i wyłonienie dwóch uczniów, którzy będą reprezentować szkołę na poziomie regionalnym.

II ETAP KONKURSU – REGIONALNY organizuje Okręgowa Komisja Konkursowa powołana przez OIP. Wszyscy uczestnicy na etapie regionalnym otrzymują okolicznościowe dyplomy oraz upominki, a laureaci nagrody ufundowane przez OIP.

III ETAP KONKURSU – CENTRALNY organizuje Centralna Komisja Konkursowa powołana przez Główny Inspektorat Pracy. Wszyscy uczestnicy na etapie centralnym otrzymują okolicznościowe dyplomy oraz upominki, a laureaci nagrody ufundowane przez PIP i partnerów konkursu.

Wszelkie dodatkowe informacje, regulamin konkursu będą przekazane osobom zainteresowanym.

Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie poprzez dziennik elektroniczny do opiekunów konkursu Krystyny Gorczyńskiej i Artura Piecucha.

Termin zgłoszeń do 01 grudnia 2020r.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl