szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19

karieraREALIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

W ramach projektu realizowane będą osiemnastogodzinne warsztaty edukacyjne z trzech bloków tematycznych: graficzny, lotniczy oraz  multimedialny . Do warsztatu mogą zostać zakwalifikowane osoby w wieku 15-20 lat, uczęszczające do szkoły ponadpodstawowej. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Uczestnik projektu będzie zobowiązany  się do uczestniczenia w min. 80% zajęć. Zajęcia będą prowadzone w formie on-line poprzez platformę zdalnej komunikacji.

Do wyboru uczniowie mają jeden z poniższych warsztatów:

 • warsztaty graficzne
 • warsztaty multimedialne

 WARSZTAT GRAFICZNY- 18 h (po 45 minut)

Celem programu jest m.in. wszechstronne ukształtowanie ucznia oraz  wyposażenie go w wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień osobowości, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, wprowadzenie w świat wiedzy, dbanie o harmonijny rozwój intelektualny, etyczny emocjonalny, społeczny oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej oraz zawodowej. Przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez stwarzanie warunków nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Ramowy program warsztatów:

 • Wstęp do Digital Paintingu– uczestnicy pozyskają niezbędne umiejętności związane z wykorzystaniem tabletu graficznego z użyciem programów Photoshop i Ilustrator.
 • Virtual Reality– uczestnicy dowiedzą się jakie są nowe technologie związane z VR, a także poznają ich zastosowanie.
 • Podstawy druku 3D – omówienie rodzajów i technologii druku 3D. Zastosowanie druku 3D w różnych dziedzinach i aspektach życia (medycyna, wzornictwo przemysłowe). Tematy związane z rapid prototyping, czyli prototypowanie zaprojektowanych produktów przed ich właściwą produkcją.
 • Podstawy edycji zdjęć– uczniowie dowiedzą się na czym polega zaawansowana obróbka zdjęć. Poznają oprogramowanie do edycji cyfrowych fotografii i dowiedzą się na czym polega profesjonalny retusz oraz jak przygotować zdjęcie do publikacji lub wydruku.
 • Podstawy fotografii– m.in. jak ustawić światło w studio, by wykonać perfekcyjny portret albo zdjęcie reklamowe.
 • Złożyć niezłożone, czyli o projektowaniu opakowań – uczestnicy uzyskają wiedzę jakie informacje są niezbędne na opakowaniu, co warto wziąć pod uwagę pakując produkt i jakiego użyć oprogramowania.
 • Typoanatomia czyli wędrówka po świecie typografii – m.in. zagadnienia jak zbudowane są litery, kiedy i jakiego kroju liter można użyć.

WARSZTAT MULTIMEDIALNY- 18 h (po 45 minut)

Warsztat ma na celu m.in. wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności z zakresu produkcji i obróbki materiałów multimedialnych oraz prezentacji z zastosowaniem tych materiałów. Konwergencja mediów, upowszechnianie przekazów crossmedialnych oraz mediatyzacja życia społecznego sprawiają, że wymienione umiejętności stają się przydatne a nawet konieczne dla optymalnego funkcjonowania w wielu sytuacjach społecznych i zawodowych.

Ramowy program warsztatów:

BLOK AUDIO

 • Nagrywanie dźwięku– uczestnicy warsztatu poznają m.in. zasady obsługi sprzętu oraz nagrywania dźwięku na urządzeniach reporterskich (audiorejestratory, mikrofony) oraz w studiu radiowym, z uwzględnieniem różnych warunków i przeznaczenia zapisanego materiału.
 • Obróbka dźwięku– uczestnicy warsztatu poznają m.in. zasady obróbki dźwięku w programie montażowym. Opanowanie zasad rejestracji i przechowywania nagranego dźwięku. Opanowanie zasad montażu w jakości emisyjnej oraz pod video. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i precyzji wykonawczej.

BLOK VIDEO

 • Uczniowie poznają zasady operowania kamerą,ustawienia planu, podstaw oświetlenia oraz pracy z greenboxem w studiu telewizyjnym z systemem wielokamerowym.
 • Obróbka video– uczestnicy warsztatu poznają zasady podstawowej obróbki video w programie montażowym. Opanowanie zasad montażu w jakości emisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem Internetu. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i precyzji wykonawczej.

BLOK WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

 • Podstawowe zasady wystąpień publicznych– uczestnicy warsztatu zapoznają się z zasadami ruchu scenicznego, mowy ciała, zastosowania multimediów w wystąpieniu, struktury i stylu wystąpienia w warunkach prawdziwej sceny z oświetleniem, nagłośnieniem i multimediami. Kształtowanie świadomego używania mowy ciała w sytuacjach społecznych. Rozwijanie umiejętności opanowywania tremy oraz dobrej komunikacji w czasie wystąpienia publicznego.
 • Zasady wystąpień publicznych z kamerami i mikrofonamioraz w studiu radiowym i telewizyjnym – uczestnicy poznają specyficzne zasady zachowania się w studiu, rejestracji wystąpień w studiu oraz obsługi sprzętu do tego typu realizacji. Kształtowanie świadomego używania mowy ciała w sytuacjach społecznych. Rozwijanie umiejętności opanowywania tremy oraz dobrej komunikacji w czasie wystąpienia publicznego. Rozwijanie kreatywnego wykorzystania nabytych umiejętności.

Dodatkowo w ramach programu Uczestnik projektu będzie  mógł uczestniczyć jednym z 5 tematów warsztatów (po zrealizowaniu warsztatu graficznego, multimedialnego lub lotniczego):

 • warsztat „Orientacja na karierę” – 6 h (po 45 min)
 • warsztat „Kreatywność w pracy” – 4 h (po 45 min)
 • warsztat „Kreatywny lider” – 6 h (po 45 min)
 • warsztat „Stres przyjaciel czy wróg” – 4 h (po 45 min)
 • warsztat „Czas na karierę – zdecyduj dobrze o swojej przyszłości” – 12 h (po 45 min)

Więcej informacji o terminie i zasadach rekrutacji podamy w terminie późniejszym.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl