szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

 

W związku z zawieszeniem zajęć na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19 października zajęcia w naszej Szkole będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane z wykorzystaniem:
a) aplikacji Microsoft Office 365 Teams,
b) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
b) materiałów wskazanych przez nauczycieli:
•dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
•materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
•materiałów opracowanych przez wydawnictwa i nauczycieli.
Obowiązkiem ucznia będzie udział we wszystkich zajęciach lekcyjnych, zalogować się do aplikacji Microsoft Office 365 Teams oraz podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności nauczyciele określą w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
Rodzice są zobowiązani monitorować pracę uczniów, kontaktować się na bieżąco z nauczycielami i wychowawcami w celu współdziałania w zakresie zdalnego nauczania. Nieobecność ucznia na zdalnych zajęciach edukacyjnych jest usprawiedliwiana przez rodzica, na zasadach ustalonych przez wychowawcę na początku roku szkolnego.
Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami.
Informuję, że wychowawcy już we wrześniu zebrali informacje o uczniach, którzy nie mają komputerów i dostępu do Internetu. Uczniom tym, w dniu dzisiejszym rozpoczęto wydawanie sprzętu na podstawie umowy użyczenia, którą sporządza się w dwóch egzemplarzach. Na lekcjach uczniowie zostali zapoznani ze sposobami logowania się do aplikacji Microsoft 365 Teams.
Od 26 października zajęcia praktyczne dla uczniów Technikum będą się odbywać w szkole, pozostałe zajęcia w formie zdalnej. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący pracownikami młodocianymi, cały czas realizują zajęcia praktyczne u pracodawców.
Nauczyciele tak dostosują metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie wymagała długiego korzystania z komputera. Uczniowie i rodzice będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez dziennik elektroniczny.
Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte, tj.: dziennik elektroniczny oraz na zasadach ustalonych przez wychowawców z rodzicami.
Zapraszam również do kontaktu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dziennik elektroniczny.
Postaram się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące kształcenia na odległość w naszej Szkole.

Wszelkie informacje o zmianach będą przekazane Państwu i Wam Drodzy Uczniowie systematycznie, poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową Szkoły.

Antoni Kula
Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl