szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

Logo OIKW miesiącu wrześniu w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim został przeprowadzony cykl warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, w których udział wzięło łącznie 50 uczniów z klas I i II Liceum. Spotkania zostały zorganizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie w ramach projektu pt.” Zawsze jest czas by zapobiegać przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020.

Spotkania zostały przeprowadzone przez specjalistę, posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą. Cykl warsztatów obejmował cztery bloki tematyczne i miał na celu między innymi zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy, poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych itp.
- Warsztat „JA” – mający na celu pomoc młodzieży w pozytywnym przejściu kryzysu tożsamości. Uczniowie poznali sposoby konstruktywnego rozładowywania stresu i złości wykluczające autoagresję. Mieli możliwość lepszego poznania siebie, swoich potrzeb
i mocnych stron. Jednocześnie uświadomili sobie potrzeby innych osób: rówieśników, członków rodziny i seniorów.
- Warsztat „Wspólnie lepiej” – pokazał młodzieży, jak pozytywnie budować relacje między rówieśnikami oparte na przyjaźni i tolerancji pozbawione agresji i przemocy. Uczniowie nabyli podstawowe umiejętności z zakresu komunikacji. Poznali korzyści płynące z wzajemnej współpracy, pomocy i szacunku.
- Warsztat „Razem przeciwko przemocy” –miał na celu przekazanie uczniom podstawowej wiedzy na temat przemocy ze szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy oraz przemocy wobec osoby starszej. Młodzież miała okazję poznać sposoby rozwiązywania konfliktów bezprzemocowo oraz uświadomić sobie jakie skutki niesie za sobą przemoc.
- Warsztat „Szczęśliwa rodzina” - miał na celu przekazanie informacji na temat budowania prawidłowo funkcjonującej rodziny, bez przemocy. Prowadzący przekazał wiedzę w zakresie zapobiegania powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych oraz propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i metod wychowawczych.
Warsztaty zostały zakończone turniejem gier planszowych, którego głównym celem było rozwijanie umiejętności logicznego myślenia wśród uczniów, rozwijanie postaw rywalizacji fair play oraz zachęcanie do takich form spędzania wolnego czasu, które rozwijają i pogłębiają kontakty międzyludzkie, w tym rodzinne.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl