szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

IMG 1644W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół w Sokołowie Młp. realizował staże zagraniczne w ramach projektu ,,Przez staże po doświadczenie”. Staż zawodowy finansowany był z programu Erasmus plus. Z naszej szkoły 15 uczniów/uczennic wzięło udział w miesięcznym stażu zagranicznym w przedsiębiorstwach w Austrii w terminie od 07.09.2020r. do 02.10.2020r. Działania projektowe były skierowane do młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego. Celem projektu będzie wsparcie uczniów w podnoszeniu wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych oraz poznanie języka zawodowego niemieckiego, angielskiego obcej kultury metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.

  IMG 1649Działania zrealizowane w projekcie:

- Akcje promujące projekt wśród młodzieży i w środowisku.

- Spotkanie organizacyjne z młodzieżą.

- Kurs języka niemieckiego dla 15 osób.

IMG 1650- Szkolenie BHP dla młodzieży i opiekuna.

- Szkolenie przedmedyczne dla młodzieży i opiekunów.

- Zajęcia z pedagogiem (Zachowanie się w trudnych sytuacjach, Rozwiązywanie konfliktów, Etyka zawodowa i osobista, Różnice międzykulturowe, Kształcenie właściwej postawy, Wprowadzenie do nawiązywania kontaktów i relacji międzyludzkich, Przełamywanie barier językowo-kulturowych).

IMG 1652- Zajęcia nt. ,,Zapoznanie z podstawowymi wymaganiami stawianymi przez pracodawców z Austrii).

IMG 1675- Zajęcia nt. ,,Zapoznanie z branżą gastronomiczną, informatyczną, ekonomiczną w Austrii”,

118960079 2657907484468710 3306286087463833835 n- Zajęcia z równości szans.

119474966 2662898163969642 6341676950610985929 n- Realizacja programu stażu w Austrii.

118986479 2657922657800526 3655313163920911722 nPo zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymali:

  • certyfikaty wystawiane przez instytucje wysyłającą i przyjmującą z  potwierdzeniem zdobytych umiejętności,
  • dokument Europass Mobilność,
  • certyfikaty   ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatora zajęć.

119489728 2662897947302997 6098968847539737226 n119000665 2658725251053600 5773433254069477884 nMłodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicznych otrzymała nie tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością jest także bogatsza o unikalne umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Dzięki programowi Erasmus plus osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

 

 

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl