szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

paragraf29 września 2020r. odbyły się w Naszej Szkole warsztaty prawne dla uczniów z trzech klas Technikum. Były one realizowane przez Fundację Pasieka pod patronatem Starosty Rzeszowskiego oraz patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów co umożliwiało uczniom swobodną wymianę swoich poglądów i spostrzeżeń z prowadzącym, a także zadawanie pytań, także wykraczających poza program spotkania. Charakter spotkań polegał na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji prawnych dla młodzieży tak aby właściwie kształtować ich postawy obywatelskie. Zwieńczeniem zajęć będzie organizacja konkursu z wiedzy prawnej. Konkurs odbędzie się w październiku na terenie Powiatu.

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o prawie, zaszczepienie zainteresowania tematyką prawną oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od Powiatu Rzeszowskiego.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl