szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19

Szanowni Uczniowie i Rodzice!

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym chciałbym przekazać skrót najważniejszych informacji. Szkoła mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów musi podporządkować się pewnym zasadom. Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi 1 września 2020 r. Jednak w związku z obecną sytuacją epidemiczną nie będzie tradycyjnego uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, tylko spotkanie uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach zgodnie z harmonogramem z zastrzeżeniem, iż:

- do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych -sugerujących chorobę zakaźną;

- nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sama objęta jest kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;

- uczniowie poszczególnych klas, o wyznaczonej godzinie wchodzą do szkoły, z zachowaniem dystansu ok. 1,5 m od siebie;

- po wejściu do szkoły obowiązkowa jest maseczka i dezynfekcja rąk. Po udaniu się do sali
z wychowawcą, maseczki będą mogły być zdjęte;

- w dniu 1 września uczniowie nie wchodzą do szatni.

Przewidywany czas pobytu dziecka w szkole w dniu rozpoczęcia to około 30-45 min.

HARMONOGRAM

godz. 8.15

II a LO – 208             II b LO-204                II a T- 118

II b T- 207                  II c T- 203                  II dT- 218

II a B- 203                 II b B- 201

godz. 10.15

I a LO -118                I a T- 120                    I b T – 219

I a B – 204                 III a LO- 207             III a B-201     III bT Technikum żywienia- 203

Klasy III a T, III b T- ekonomiści, IV a T i IV bT - mają praktyki zawodowe i do Szkoły nie przychodzą.                                                                  

Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Antoni Kula

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl