szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19

Wymagane dokumenty do złożenia w szkole :

 - Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 - Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 - 2 fotografie – opisane imię i nazwisko.

 - Karta zdrowia.

 - Orzeczenie o niepełnosprawności*.

 - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego*.

 - Opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej*.

 - Dyplomy potwierdzające sukcesy w konkursach*.

 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka*.

 - Oświadczenie o nauce religii.

 - Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie – skierowanie na badania do odbioru w sekretariacie szkoły (dot. Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia). Przy zgłoszeniu się do lekarza uczniowie muszą mieć zaświadczenie z badań do celów sanitarno – epidemiologicznych (dot. Technikum zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych i Branżowej Szkoły I stopnia zawód: kucharz, cukiernik).

 - Zaświadczenie do zakładu pracy w sprawie zajęć praktycznych (dot. Branżowej szkoły I stopnia).

 

* Jeżeli dotyczy

Dokumenty które możesz pobrać ze strony:

- Oświadczenie o nauce religii – druk do pobrania w sekretariacie/pobierz.

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – druk do pobrania w sekretariacie/pobierz.

- Zaświadczenie do zakładu pracy w sprawie zajęć praktycznych – druk do pobrania w sekretariacie (dot. Branżowej szkoły I stopnia)/pobierz.

Skierowania na badania lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie można odebrać w sekretariacie szkoły termin wydawania 15.06-10.07.2020r.

Wykaz podmiotów, które w 2020 r. będą wykonywać badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych pobierz

 

 

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl