szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19

wazne1. Informuję, że Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia, w którym do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Przypominam, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka będzie się odbywać na odległość.
2. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca 2020 roku i potrwają do
29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.
Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.
3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa
od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany
jest od 17 do 28 sierpnia.
4. W związku z utrzymującą się wysoką liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz na podstawie rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa wśród młodzieży praktyki zawodowe uczniów technikum zostają przeniesione na wrzesień 2020 r. Dlatego przez najbliższe 4 tygodnie uczniowie klas III T będą mieli zajęcia z przedmiotów, które byłyby realizowane w klasie IV (plan zajęć zostanie umieszczony w dzienniku elektronicznym w dniu jutrzejszym)
5. Abiturienci Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Młp. będą mogli odebrać świadectwa ukończenia szkoły we wtorek, a Technikum w poniedziałek. Szczegółowe zasady wydawania świadectw zostaną przekazane w dzienniku elektronicznym przez wychowawców poszczególnych klas.
6. W związku z przedłużeniem przerwy w nauczaniu stacjonarnym, w przyszłym tygodniu
na stronie internetowej szkoły, zostaną umieszczone aneksy do wymagań edukacyjnych
oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych przedmiotów. Będą one, zawierały informacje na temat oceniania podczas nauczania zdalnego oraz zasady wystawiania ocen na koniec roku szkolnego.
Przypominam, że obowiązkiem uczniów jest systematycznie i aktywnie uczestniczyć
w zajęciach oraz wykonywanie zadań zleconych przez nauczycieli. Nie stosowanie się do tych reguł, może mieć negatywny wpływ na uzyskanie promocji do następnej klasy.

 

Antoni Kula
Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl