szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19

logo2Zespół Szkół w Sokołowie Młp. będzie realizował projekt ,,Od wiedzy do praktyki” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany będzie do 30 uczniów kształcących się w ZS w Sokołowie Małopolskim w Liceum. Uczestnicy projektu będą brać udział w wyjeździe do szkół partnerskich w Hiszpanii. Wyjazd będzie trwał 7 dni. Cel projektu: Podniesienie i rozwój kompetencji kluczowych u 30 uczniów/uczennic w okresie od 31.05.2020 do 31.05.2021 w zakresie praktycznego wykorzystania treści z podstawy programowej języka angielskiego na lekcjach przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

Szkoła dzięki projektowi będzie wspierać uczestników w zdobywaniu wiedzy, umiejętności. Wyjazd przyczyni się do podnoszenie poziomu kompetencji językowych, pomoże rozwijać kompetencje w zakresie umiejętności uczenia się przez całe życie zarówno indywidualnie jak i w grupach, uczestniczyć w życiu społecznym szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością min. przez poznanie obcej kultury oraz metod i organizacji pracy szkoły partnerskiej. Udział w wyjeździe może mieć wpływ w przyszłości na mobilność naszych uczniów. Nasz projekt zakłada realizację następujących celi:
-Zaadaptowanie elementów systemu CLIL do wykorzystania treści z podstawy programowej języka angielskiego na lekcjach przedmiotów matematyczno- przyrodniczych;
-Poprawę mobilności uczniów;
-Doskonalenie umiejętności językowych, komunikacja w języku angielskim;
-Zachęcenie do nauki innych języków;
-Nauka tolerancji, poszanowania kultur i otwartości na inność;
-Uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy;
-Przygotowanie do pracy w zespołach międzynarodowych;
-Rozwijanie kluczowych TIK - (w tym multimediów), opracowywania i prezentacji materiałów w języku angielskim;
-Rozwijanie edukacji obywatelskiej i nacisk na wymiar europejski w edukacji szkolnej;
-Poznanie dziedzictwa europejskiego np. zabytków;
-Zwiększenie możliwości uczniów poprzez ćwiczenie kompetencji kluczowych, zwiększanie wszechstronności zainteresowań i umiejętności obejmujących różne dziedziny z naciskiem na interdyscyplinarny wymiar edukacji.
Poprzez realizację projektu chcemy docierać do jak największej liczby osób, które chciałaby uczestniczyć w podobnych projektach w ramach programu. Szkoła dzięki projektowi będzie wspierać uczestników w zdobywaniu atrakcyjnej wiedzy, umiejętności. Młodzież i nauczyciele wykorzystają w praktyce język angielski, a także poznają obcą kulturę oraz metody nauczania.

W terminie późniejszym zostaną opublikowane kryteria naboru uczniów do projektu.

 FE POWER poziom pl 1 rgb

Anna Kolano

 

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl