szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

loga wupZespół Szkół w Sokołowie Młp. w roku szkolnym 2016/2017 będzie realizował projekt pt. ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Całkowita wartość projektu: 999 552,70 zł
Maksymalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 90 %, wkład własny w wysokości 10 % kosztów kwalifikowalnych.
Celem głównym projektu jest: Poprawa w okresie od 1.10.2016 do 31.10.2019 jakości szkolnictwa zawodowego w ZS w Sok. Młp., poprzez wzbogacenie oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Efekty projektu:
- poprawa jakości szkolnictwa zawodowego,
- podniesienie poziomu umiejętności zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych,
- uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów,
- doposażenie pracowni zawodowych.
Formy wsparcia w projekcie Szkoła Profesjonalnych Kompetencji Zawodowych -
I. Studia podyplomowe i szkolenia dla 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych.
II. Wejście absolwentów na rynek pracy – dodatkowe uprawnienia, wiedza i umiejętności zawodowe
Kursy :
-Kelnerski
-Kucharski kuchnie świata
-Carving owoców i warzyw
-Baristyczny
-Cukiernik – klasyczne desery Europy
-Kurs pełna księgowość – bilansista
-Lakiernik samochodowy
-Blacharz samochodowy
-Videokurs: budowa stron w html5
-Videokurs: html5 - zaawansowany
-Videokurs: programowania w java script
-Videokurs: java script – zaawansowany
-Videokurs: efektowne strony z css3
-Videokurs: css3 – zaawansowany
-Videokurs: Programowania w PHP5
-Videokurs: PHP5 – zaawansowany
-Videokurs: Tworzenie stron ASP.NET
-Videokurs: PHP - Tworzenie CMS
-Videokurs: Bazy danych MySQL
-Videokurs: Android - tworzenie aplikacji
III. Współpraca z Uczelniami Wyższymi
Wyjazdy naukowe na uczelnie (analiza matematyczna, chemia żywności, podstawy elektrotechniki i elektroniki, technologia żywienia, nanotechnologia).
Kursy przygotowujące na studia wyższe: nt. związki organiczne w żywności, z zakresu analizy matematycznej, z grafiki komputerowe.
IV. Staże dla uczniów/uczennic
V. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Wizyty studyjne w przedsiębiorstwie.
Cykl warsztatów - spotkań uczniów z pracodawcami i pracownikiem Urzędu Pracy lub OHP.
Konferencja podsumowująca z pracodawcami i pracownikiem Urzędu Pracy lub OHP.
VI. Innowacyjne formy kształcenia zawodowego
Innowacyjne zajęcia z doradcą zawodowym, Innowacyjne zajęcia z dietetyki, Innowacyjne zajęcia ,,Kreatorzy smaków", Innowacyjne zajęcia z zakresu kelnerstwa, Wykorzystanie rezultatów projektów PO KL, Zajęcia pokazowe dla zawodowców, Warsztaty naukowo – techniczne dla młodzieży Technikum i ZSZ, Wyjazdy praktyczne dla informatyków.
VIII. Doposażenie pracowni samochodowej, informatycznej i gastronomicznej.

Anna Kolano

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl