szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

Zgodnie z art. 68 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązującymi od 1 września 2021 r., po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej informuję, że od 1 września na terenie Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp. obowiązują następujące zasady dotyczące covid 19:
- szczepienie (rekomendowane dla pracowników szkoły oraz uczniów),
- dezynfekcja,
- dystans,
- higiena,
- wietrzenie,
- maseczka (zaleca się noszenie pracownikom i uczniom, obowiązkowa dla rodziców i innych osób przychodzących do szkoły).
W przypadku nasilenia się zachorowań na covid 19, nie wyklucza się w przyszłości, wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek dla uczniów i pracowników szkoły.

Antoni Kula
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl