szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, w roku szkolnym 2021/2022 w szkole będą organizowane dodatkowe zajęcia wspomagające w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z matematyki lub języka angielskiego w celu uzupełnienia braków wynikających z problemów w nauce związanych z nauczaniem zdalnym.
Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny i wymaga wyrażenia zgody na uczestnictwo na podstawie deklaracji rodziców (dotyczy ucznia niepełnoletniego) lub pełnoletniego ucznia. Do dnia 3 września 2021 r. (piątek) rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu. Zajęcia te rozpoczną się od dnia 6 września i będą trwały do dnia 22 grudnia 2021 r. Podczas zajęć nie będą wystawiane oceny.
W przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach proszę uzupełnić „DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA”. W razie nie wyrażenia zgody proszę uzupełnić „Oświadczenie”. Oba wzory dokumenty zostaną przekazane uczniom 1 września.
Zachęcam Uczniów do udziału w zajęciach.

Antoni Kula
Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl