szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

Od 11 czerwca do 6 lipca 2021 r. w naszej Szkole będzie trwała letnia sesja egzaminów zawodowych w dwóch formułach – Formuła 2017, Formuła 2019. Uczniów Technikum zachęcamy do ścisłego przestrzegania podanych terminów egzaminów.

Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej. Egzaminy z części praktycznej są przeprowadzane według szczegółowych harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Egzamin składa się z dwóch części – części pisemnej (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (czas trwania od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Aby zdać egzamin zawodowy, z obu części należy uzyskać określoną liczbę punktów,
w tym:  

  • z części pisemnej min. 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej min. 75% punktów możliwych do uzyskania.

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w Formule 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w Formule 2019 certyfikat kwalifikacji  zawodowej.

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest w Formule 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w Formule 2019 dyplom zawodowy.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw /certyfikatów/ dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/ dyplomów zawodowych do szkół nastąpi 8 września 2021 r.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu zawodowego, który odbywa się przy komputerze (Formuła 2019), nie są publikowane.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie (Formuła 2017) zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE 25 czerwca 2021 roku od godz. 14:00.

CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych dla części praktycznej egzaminów zawodowych.

 

 

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl