szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

IMG 7291W dniu 29 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbył się etap wojewódzki konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy", którego organizatorem była Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie oraz Główny Inspektorat Pracy w Warszawie. W konkursie brały udział uczennice naszej szkoły: Patrycja Hałas - 2bLp oraz Karolina Lesiczka – 3aL; obie to laureatki etapu szkolnego. Konkurs przeprowadzany był w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”.

Uczestnicy konkursu zmierzyli się z pytaniami testu wiedzy z zakresu prawa pracy i przepisów BHP. I miejsce w konkursie wojewódzkim zajęła uczennica naszej szkoły Patrycja Hałas, kwalifikując się do konkursu na szczeblu ogólnopolskim. W dniu 28.05.2021r. w budynku Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie odbyło się wręczenie nagród za etap wojewódzki konkursu. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe. W tym samym dniu przeprowadzony został również etap ogólnopolski konkursu. Wyniki z etapu ogólnopolskiego zostaną ogłoszone w dniu 4 czerwca 2021r. Serdeczne gratulacje i podziękowania dla Patrycji Hałas i Karoliny Lesiczki za udział, osiągnięcie, oraz godne reprezentowanie naszej szkoły.

Dyplom 1 pobierz 

Dyplom 2 pobierz

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl