szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

n3ZNAK NBP projekt realizowanyZespół Szkół w Sokołowie Młp. od października 2020r. rozpoczął realizację projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej VII. Projekt finansowany był przez Narodowy Bank Polsk w ramach programu edukacja ekonomiczna. Działania projektowe skierowane były do uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. oraz Szkoły Podstawowej klasa I i klasa VIII w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. Projekt wdrażany był przez Pana Dyrektora Antoniego Kulę i Panią Wicedyrektor Annę Kolano.

Celem głównym projektu był wzrost zainteresowania wśród 70 uczniów z gminy Sokołów Młp. problematyką współczesnej ekonomii, bankowości. W ramach działań projektowych uczniów uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, które prowadzone były stacjonarnie w naszej szkole i online. Tematyka warsztatów dotyczyła gospodarowania budżetem domowym i form oszczędzania, inwestowania środków pieniężnych. n4Po zakończonych zajęciach warsztatowych odbył się konkurs dla młodzieży ZS, Szkoły Podstawowej klasa VIII „Najlepszy ekonomista” natomiast dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej konkurs ,,Moja skarbonka". Konkursy zostały przeprowadzone w formie zdalnej i stacjonarnej.

n1Podczas zajęć młodzież uczestniczyła w wirtualnej wycieczce po Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie. Zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP rozpoczęło się od narodzin pieniądza i prezentacji pierwszych form, jakie przyjmował w starożytności. Dalsza podróż to spotkanie z pieniądzem monetarnym, a finalnie z wirtualnym.

Cele szczegółowe projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej VII: 

  • pozyskanie przez młodzież dodatkowej wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarowania pieniądzem,
  • kształtowanie postaw przedsiębiorczych, twórczego kreatywnego myślenia na rzecz środowiska lokalnego,
  • integracja młodzieży z różnych oddziałów,
  • kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
  • zwiększenie motywacji uczniów do poszerzenia swych wiadomości w zakresie edukacji ekonomicznej.

n2Realizacja projektu zapewniła wymierne korzyści dla uczestników projektu w postaci zdobytej wiedzy oraz praktycznych doświadczeń, które przełożą się na rozwój lokalnej społeczności w zakresie ekonomii i bankowości. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież uzyskała możliwość uzupełnienia wiedzy zdobywanej w trakcie nauki w szkole oraz okazję do zdobycia umiejętności pracy w grupie. Projekt zapewnił rozwój kontaktów interpersonalnych wśród młodzieży oraz pozwolił na poznanie samego siebie, swoich możliwości i ograniczeń. Przyczynił się do świadomego i rozsądnego kierowania własnymi wyborami.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl