201 geograficzna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 FR 1Ta Matematyka
FR 3Zb Matematyka
AM 3Ta-2/2 r_matematyka
MD 2La-1/2 r_angielski
 
2 8:50- 9:35 FR 2Tb Matematyka
FR 3La Matematyka
FR 2Ta-1/2,2Tb-1/2 r_matematyka
MD 2La-1/2 r_angielski
RP 2Ta Wiedza o kul
3 9:40-10:25 FR 3Za Matematyka
AM 3Ta Matematyka
FR 3Zb Matematyka
  AM 3Ta Matematyka
4 10:40-11:25 FR 3La-1/2 r_matematyka
FR 1bT Matematyka
FR 3La-1/2 r_matematyka
FR 3La-1/2 r_matematyka
FR 3La Matematyka
5 11:35-12:20 AM 3Ta Matematyka
MD 2Tb-2/2 J. angielski
FR 3La-1/2 r_matematyka
FR 1bT Matematyka
FR 1aB Matematyka
6 12:25-13:10   FR 1Ta Matematyka
FR 3Za Matematyka
FR 1aB Matematyka
SM 3Ta-2/2 Zasady żywie
7 13:15-14:00     FR 2Tb Matematyka
FR 3La Matematyka
SM 2Tb Technol gast
8 14:05-14:50         SM 2Tb Technol gast
Drukuj plan
wygenerowano 2018-12-13
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum