Plan lekcji
Oddziały
4Ta 4Tb 3La 3Ta 3Za 3Zb 2La 2Ta 2Tb 2Ba 1La 1Ta 1aB 1bT
Nauczyciele
A.Kula (AK) A.Kolano (AM) M.Zawada (MZ)
A.Bałut (BA) J.Baszkiewicz- Macek (JM) A.Bazan (BZ)
Ł.Dec (DŁ) M.Dec Nitkiewicz (MD) E.Dolecka- Rychel (ED)
R.Furman (FR) A.Jaskot (AJ) P.Kobylarz (Ko)
R.Kotula (RP) Z.Lubas (ZL) G.Macek (GM)
A.Miąsik (Ma) M.Miąsik (MN) T.Nowak (TN)
K.Pastuła (PA) A.Piecuch (AP) A.Pomykała (AG)
K.Pustkowski (KP) A.Smotryś (SA) M.Sobczuk- Puc (SM)
D.Ślusarczyk (DŚ) S.Superson (SU) L.Watras (LW)
J.Wilczak (JS) A.Woś (WA) W.Ziemniak (ZW)
W.Chrostowski (CW)
Sale
204 j. polski 208 matematyczna 207 religia
218 historyczna 219 j. polski 201 geograficzna
103 pracownia przedmiotów zawodowych 116 ogólna 118 chemiczna
120 fizyczna 203 biologiczna 104 j. niemiecki
105 mechanik 108 j.angielski 215 informatyczna
205 j. angielski 106 pracownia gastronomiczna 216 pracownia informatyczna
111 pracownia informatyczna specjalistyczna 302 zawodowa 113 pracownia gastronomiczna I
110 pracownia elektroniczna wf 1 sala sportowa 1 wf 2 sala sportowa 2
wf 3 sala sportowa 3 b1 basen 1