Plan lekcji
Oddziały
4Ta 4Tb 3La 3Ta 3aZ 2La 2Tb 2Ta 2aZ 1La 1Ta 1Za 1Zb
Nauczyciele
A.Kula (AK) A.Kolano (AM) M.Zawada (MZ)
A.Bałut (BA) J.Baszkiewicz- Macek (JM) B.Bełz (BB)
N.Bełz (NB) K.Charewicz (KC) Ł.Dec (DŁ)
M.Dec Nitkiewicz (MD) E.Dolecka- Rychel (ED) R.Furman (FR)
M.Gajerska- Kozak (MG) A.Jaskot (AJ) P.Kobylarz (Ko)
G.Macek (GM) A.Miąsik (Ma) M.Miąsik (MN)
T.Nowak (TN) A.Piecuch (AP) M.Piszcz (PM)
A.Pomykała (AG) K.Pustkowski (KP) A.Smotryś (SA)
M.Sobczuk- Puc (SM) D.Ślusarczyk (DŚ) A.Woś (WA)
R.Woś (RS) W.Ziemniak (ZW) P.Karczmarczyk (PK)
Z.Lubas (ZL)
Sale
204 j. polski 208 matematyczna 207 religia
218 historyczna 219 j. polski 201 geograficzna
103 pracownia przedmiotów zawodowych 116 ogólna 118 chemiczna
120 fizyczna 203 biologiczna 104 j. niemiecki
105 mechanik 108 j.angielski 215 język angielski
205 j. angielski 106 pracownia informatyczna 216 pracownia informatyczna
111 pracownia informatyczna specjalistyczna 302 zawodowa 113 pracownia gastronomiczna I
001 pracownia gastronomiczna 110 pracownia elektroniczna wf 1 sala sportowa 1
wf 2 sala sportowa 2 wf 3 sala sportowa 3 wf 4 siłownia
b1 basen 1 b2 basen 2