szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
LpDziałanieśródrocznaśródroczna rocznaroczna 
    w
klasach maturalnych
w
pozostałych klasach
w
klasach maturalnych
w
pozostałych klasach
 3. Ustalenie
ocen z zachowania i poszczególnych zajęć edukacyjnych
7.12.2016 05.01.2017 19.04.2017 12.06.2017
 4. Termin
składania podań o egzamin klasyfikacyjny
9.12.2016 09.01.2017 20.04.2017 13.06.2017
 5. Egzaminy
klasyfikacyjne
13.12.2016 10.01.2017 21.04.2017 14.06.2017
 6. Klasyfikacja 14.12.2016 11.01.2017 25.04.2017 19.06.2017
 7. Wywiadówka - poinformowanie rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach 14.12.2016 11.01.2017 25.04.2017 19.06.2017
 8. Zakończenie
zajęć w roku szkolnym, rozdanie świadectw
- - 28.04.2017 23.06.2017
logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl