szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

Lp.

Działanie

                              śródroczna

                                     roczna

w klasach maturalnych

w pozostałych klasach

w klasach maturalnych

w pozostałych klasach

1

Ustalenie ocen z zachowania
i z zajęć edukacyjnych

6.12.2018

10.01.2019

10.04.2019

10.06.2019

2

Termin składania podań
o egzamin klasyfikacyjny

7.12.2018

11.01.2019

11.04.2019

12.06.2019

3

Egzaminy klasyfikacyjne

11-12.12.2018

15-16.01.2019

15-16.04.2019

13-14.06.2019

4

Klasyfikacja

13.12.2018

17.01.2019

17.04.2019

17.06.2019

5

Wywiadówka- poinformowanie rodziców
o uzyskanych przez uczniów ocenach

13.12.2018

17.01.2019

17.04.2019

17.06.2019

6

Zakończenie zajęć w roku szkolnym, rozdanie świadectw

   

26.04.2019

21.06.2019

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl