szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Termin Temat
19.09.2016 Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
08.11.2016 Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach
14.12.2016 Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców klas maturalnych o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze
11.01.2017 Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców klas nie maturalnych o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, zaopiniowanie zmian w statucie szkoły
25.04.2017 Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach w klasach nie maturalnych i o ocenach końcowych w klasach maturalnych.
19.06.2017 Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl