szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

Termin

Temat

27.09.2018

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy, oraz o wymaganiach na poszczególne stopnie z przedmiotów. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, zatwierdzenie rocznego programu profilaktyczno- wychowawczego, poinformowanie o dniach wolnych od zajęć.

07.11.2018

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach.

13.12.2018

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców klas maturalnych o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze

17.01.2019

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców klas nie maturalnych o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze.

17.04.2019

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach w klasach nie maturalnych i o ocenach końcowych w klasach maturalnych.

17.06.2019

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl