szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania. Podział według nauczycieli.

Bałut Agnieszka

Baszkiewicz Macek Joanna

Bazan Anna

Dec Łukasz

Dec Nitkiewicz Marcjanna

Dolecka Rychel Edyta

Furman Renata

Gola Karolina

Jaskot Agata

Kobylarz Piotr

Kolano Anna

Kula Antoni

Lubas Zbigniew

Miąsik Andrzej

Miąsik Monika

Nowak Tomasz

Piecuch Artur

Piszcz Monika

Pomykała Agnieszka

Pustkowski Krzysztof

Smotryś Anna

Sobczuk Puc Marzena

Superson Sławomir

Ślusarczyk Dorota

Woś Adam

Ziemniak Waldemar

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl