szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

29 listopada uczniowie klas III i IV naszej szkoły, w sumie 84 osoby, spotkali się z pracownikiem Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa podkarpackiego panią Elżbietą Szmaj. Młodzieży została przedstawiona działalność tej instytucji oraz możliwości skorzystania z sieci EURES, czyli usług w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich. Uczniowie wypełniali ankietę i zaznajomili się z możliwościami legalnej i bezpiecznej pracy za granicą. Na zakończenie spotkania uczniowie obejrzeli trzy krótkie filmiki profilaktyczne na temat handlu ludźmi i tego jak nie zostać oszukanym przez nieuczciwych pośredników pracy.

W miniony poniedziałek, tj. dnia 27.11.2017r., odbyła się w naszej szkole debata na temat praw i obowiązków ucznia. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich klas mających zajęcia w tym dniu, którzy mieli za zadanie przygotować poszczególne zagadnienia omawiane w trakcie spotkania. Debatę prowadziły p. Joanna Baszkiewicz-Macek oraz p. Anna Kozak.

Młodzież uczestnicząca w spotkaniu mogła lepiej zaznajomić się z fragmentami „Statutu Szkoły”, który zawiera prawa i obowiązki ucznia, ale podczas spotkania poruszano także prawa dziecka, pracownika młodocianego oraz prawa obywatelskie. Nie obyło się bez sporów i chwilami burzliwej dyskusji, ale przecież chodziło właśnie o to, aby nauczyć się kulturalnie wyrażać swoje zdanie i umieć przyjąć też opinię innych rozmówców.
Organizatorzy dziękują Martynie Godek, uczennicy klasy III A LO, za przygotowanie dekoracji oraz osobom pomagającym w przygotowaniu sali do spotkania.

Joanna Baszkiewicz-Macek
Anna Kozak

20 listopada 2017 r. w ramach projektu „ Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych”, uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Cukierni Julian Orłowski & Kazimierz Rak w Rzeszowie. Organizatorką tej wycieczki była p. mgr inż. Marzena Sobczuk-Puc – nauczycielka przedmiotów zawodowych, gastronomicznych.

 

W dniu 15 XI 2017r. czteroosobowa drużyna z klasy II LO: Klaudia Słonina, Jakub Krzciuk, Adam Niedźwiecki, której liderem był Mateusz Panasiuk; brała udział w I edycji ekonomicznej gry ulicznej organizowanej przez Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie.
Konkurs odbył się na terenie miasta Rzeszowa. Drużyny miały za zadanie przemieszczać się z punktu startowego do wyznaczonej mety, zaliczając po drodze sześć punktów kontrolnych, w których odpowiadali na pytania z zakresu sześciu bloków tematycznych.
W grze wzięło udział 26 zespołów z województwa podkarpackiego. Byli to głównie uczniowie technikum. Uczniowie zdobywając kolejne punkty, dobrze się bawili. Drużyna z naszej szkoły wykazała się ambitną postawą i przedsiębiorczością podczas wykonywania zadań. Wszyscy uczestnicy gry otrzymali nagrody. Serdecznie gratulujemy.

 

Włącz się do akcji "Czytajmy!"

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w latach 2016-2020 w Polsce ma być realizowany „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w naszym kraju.

Nie bądź obojętny! Włącz się do akcji „Białej Wstążki”!

Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim włącza się w Kampanię Białej Wstążki w dniach 20.11.2017-23.11.2017. Jest to kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
Osoby, które w czasie trwania akcji będą nosić białą wstążkę, zamanifestują w ten sposób chęć zatrzymania przemocy wobec kobiet. Biała wstążka oznacza deklarację nie tylko wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także reagowania, gdy się jest jej świadkiem.

zaowdypilkaW dniu 07 XI 2017r. w Dynowie odbyły się zawody w piłkę ręczną dziewcząt. W zawodach wzięło udział 6 szkół. Po zaciętym pojedynku z Zespołem Szkół w Błażowej uplasowaliśmy się na III miejscu. Drużyna otrzymała puchar oraz dyplom.
Monika Miąsik

 

 

 

  

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl