szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

startProgram „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
Więcej informacj na stronie https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

W tym roku szkolnym nasza szkoła dołączyła do akcji „Bezpieczne wakacje”. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów. Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.
Akcja trwa od 1 czerwca do 30 września 2018 roku. A już 22 czerwca wystartuje konkurs plastyczny Moje Bezpieczne Wakacje 2018. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału.

Anna Kozak

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w roku szkolnym 2018/2019 rozpocznie realizację projektu pt. ,,Od eksperymentu do wiedzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.  Całkowita wartość projektu: 606 284,08 zł
Celem głównym projektu jest: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów ZS w Sokołowie Młp. w okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2020. Formy wsparcia w projekcie ,,Od eksperymentu do wiedzy” :  I Zajęcia dla młodzieży
- Zajęcia eksperymentalne z fizyki, chemii, biologii, geografii
- Wyjazdy na uczenie wyższe
- Zajęcia praktyczno – terenowe br

Przypominamy, że dnia 28 maja 2018 r. Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ogłosił Konkurs Graficzny skierowany do uczniów naszej szkoły. Czekamy na autorskie prace graficzne wykonane przy użyciu różnych technik i narzędzi do projektowania grafiki komputerowej.

Dnia 27 maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły, odbywający praktyki zawodowe w Hiszpanii w Torremolinos, w ramach projektu „Praktyka zagraniczna szansą zawodową młodzieży” - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, pojechali na wycieczkę do Granady.

Dzień mleka – pod takim hasłem 28.05.2018 r., uczestnicy zajęć kulinarnych „KREATORZY SMAKÓW”, rozpoczęli kolejne zmagania w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr.9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W dniu 28.05.2018 uczniowie klasy 1AB, 2AZ i 3AZ naszej szkoły w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego pod opieką Artura Piecucha wzięli udział w wycieczce poszerzającej proces edukacji. W czasie wyjazdu odwiedziliśmy zakład produkcyjny Pilkington Automotive Poland w Chmielowie.

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl