szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

Dzień ten obchodzony jest 10 października a został on ustanowiony przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego w 1992 roku. Celem tej inicjatywy ma być zwrócenie uwagi na problematykę zdrowia psychicznego.
Do najważniejszych zadań realizowanych podczas Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego należą zwiększanie świadomości społecznej, rozpowszechnianie informacji na temat zdrowia psychicznego oraz walka ze stereotypami. Organizatorzy zachęcają także do podejmowania działań na rzecz osób chorych psychicznie.

16 października 2018 r. w ZS w Sokołowie Młp. odbyły się szkolenia gastronomiczne pod kątem obsługi i wykorzystania nowoczesnych urządzeń, zakupionych do nowo powstałej pracowni gastronomicznej.
W zajęciach wzięli udział uczniowie Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Szkoły branżowej I stopnia.

dzien naucziela 612 października 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie klasy III A LO, IV AT oraz II AT przygotowali uroczystą akademię, którą poprowadzili Klaudia Słonina oraz Dominik Salach. Na początku uczniowie wyrazili swoją wdzięczność i uznanie dla pięknej, aczkolwiek trudnej pracy nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, poprzez wyrażenie podziękowań, złożenie życzeń oraz wręczenie im kwiatów.

W dniach 3 i 9 października uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wzięli udział w warsztatach w ramach projektu „Cybernauci”. Jest to kompleksowy projekt szkoleniowy kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas.

stazeW roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół w Sokołowie Młp. będzie realizował staże zagraniczne w ramach projektu ,,Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży” Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048783. Z naszej szkoły 56 uczniów/uczennic weźmie udział w miesięcznym stażu zagranicznym w przedsiębiorstwach w Austrii, Hiszpanii i Portugalii w kwietniu i maju 2019r. Działania projektowe będą skierowane do młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatycznego. Celem projektu będzie wsparcie uczniów w podnoszeniu wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych oraz poznanie języka zawodowego niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego, portugaliskiego obcej kultury metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.

02 października 2018 roku, uczniowie klasy 3 BZ pod opieką wychowawcy – p. Artura Piecucha i ks.Zbigniewa Lubasa wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Trzebosi. Głównym celem wycieczki było odkrywanie tajemnic lasu, a przy okazji zabawa na placu gier do Paintballa połączona z ogniskiem. Wycieczka była nie tylko integracją klasy, ale również propagowała zdrową rywalizację opartą na zasadzie fair play, budowanie teamu w grupie, promowanie i upowszechnianie sportu oraz aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kawy, przypadającego na 29 września, Kreatorzy Smaków wraz z klasą II bT przygotowali dla całej społeczności szkolnej kawowy poczęstunek, dzięki realizowanemu w tym roku szkolnym projektowi „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr.9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl