szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

StaUczniowie, którzy zakończyli staż w terminach □ od 30.07.2018r. do 27.08.2018r. oraz od 23.07.2018r. do 20.08.2018r. - proszeni są o dostarczenie dokumentów. Uczniowie, którzy kończą staż w terminie od 01.08.2018r. do 29.08.2018r. mogą dokumenty dostarczyć w pierwszym tygodniu września.

Jeśli pracodawca wystawił wam zaświadczenie to proszę go przynieś razem z tymi dokumentami. Dokumenty dostarczyć proszę do księgowości. 

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.

(kliknij tutaj)

 

 

 

ekspDodatkowa oferta edukacyjna dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego


Zespół Szkół w Sokołowie Młp. od kilku lat osiąga bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych, znacznie wyższe od wyników osiąganych w województwie rzeszowskim i najlepsze w powiecie rzeszowskim. Pomimo tego przygotował specjalną ofertę edukacyjną dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Realizowana ona będzie poprzez projekt pt. ,,Od eksperymentu do wiedzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX  Działanie nr 9.2 
Specjalna oferta edukacyjna obejmować będzie:
I.Zajęcia dla młodzieży
- Zajęcia eksperymentalne z fizyki, chemii, biologii, geografii
- Wyjazdy na uczenie wyższe z fizyki, chemii, biologii, geografii
- Zajęcia praktyczno – terenowe (min: wyjazd do Krakowa, Warszawy, Bolestraszyce, Góry Świętokrzyskie)

praktykiW ramach projektu ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych” uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Informatycznego wezmą udział w płatnych stażach podczas wakacji. Młodzież będzie miała możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez odbycie 1 miesięcznych staży zawodowych. Staże zawodowe to nie tylko doświadczenie zawodowe, ale też okazja zarobienia własnych pieniędzy poprzez otrzymanie stypendium - 997,40 zł oraz zwrot kosztów dojazdu na staż. Mają na celu wzrost jakości kształcenia zawodowe oraz zwiększenie szans na zatrudnienie na rynku pracy naszych absolwentów.
Płatne staż zawodowe będą kontynuowane, także w roku szkolnym 2018/2019.

Anna Kolano

dyplomfotoDnia 20 czerwca 2018 roku w Miejsko Gminnej Bibliotece w Sokołowie Młp. odbyło się podsumowanie VI Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kościoły mojej okolicy”. Tematem tegorocznych prac konkursowych był kościół pw. Ducha Świętego w Sokołowie Młp. Ogółem w tym konkursie wpłynęło 107 pozycji.
koscolfotoW kategorii osób dorosłych uczeń naszej szkoły Adrian Bolka z klasy III B otrzymał wyróżnienie.
Serdecznie gratuluję zajęcia tak wysokiego miejsca i życzę aktywnego udziału w innych konkursach plastycznych.
Renata Kotula

pioroW dniu 11czerwca 2018 r. odbył się w naszej szkole II Szkolny Konkurs Polonistyczny dla Uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Konkurs miał formę testu, który objął wiadomości i umiejętności polonistyczne zawarte w programie nauczania języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów polonistycznych, popularyzowanie czytelnictwa, pogłębianie wiadomości o języku ojczystym i zachęcanie do samokształcenia. Do udziału w teście zgłosili się uczniowie klasy II A ZSZ i III A ZSZ.

ksiaz„Kto czyta książki, żyje podwójnie”.
Umberto Eco

W dniu 13 czerwca 2018 r. odbył się w naszej szkole I Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa, popularyzacja literatury, doskonalenie umiejętności pięknego czytania, kształtowanie kultury czytelniczej, a także rozwijanie twórczych talentów. W konkursie wzięło udział 10 osób z LO i Technikum.

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl