szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

ekspDodatkowa oferta edukacyjna dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego


Zespół Szkół w Sokołowie Młp. od kilku lat osiąga bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych, znacznie wyższe od wyników osiąganych w województwie rzeszowskim i najlepsze w powiecie rzeszowskim. Pomimo tego przygotował specjalną ofertę edukacyjną dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Realizowana ona będzie poprzez projekt pt. ,,Od eksperymentu do wiedzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX  Działanie nr 9.2 
Specjalna oferta edukacyjna obejmować będzie:
I.Zajęcia dla młodzieży
- Zajęcia eksperymentalne z fizyki, chemii, biologii, geografii
- Wyjazdy na uczenie wyższe z fizyki, chemii, biologii, geografii
- Zajęcia praktyczno – terenowe (min: wyjazd do Krakowa, Warszawy, Bolestraszyce, Góry Świętokrzyskie)

praktykiW ramach projektu ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych” uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Informatycznego wezmą udział w płatnych stażach podczas wakacji. Młodzież będzie miała możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez odbycie 1 miesięcznych staży zawodowych. Staże zawodowe to nie tylko doświadczenie zawodowe, ale też okazja zarobienia własnych pieniędzy poprzez otrzymanie stypendium - 997,40 zł oraz zwrot kosztów dojazdu na staż. Mają na celu wzrost jakości kształcenia zawodowe oraz zwiększenie szans na zatrudnienie na rynku pracy naszych absolwentów.
Płatne staż zawodowe będą kontynuowane, także w roku szkolnym 2018/2019.

Anna Kolano

dyplomfotoDnia 20 czerwca 2018 roku w Miejsko Gminnej Bibliotece w Sokołowie Młp. odbyło się podsumowanie VI Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kościoły mojej okolicy”. Tematem tegorocznych prac konkursowych był kościół pw. Ducha Świętego w Sokołowie Młp. Ogółem w tym konkursie wpłynęło 107 pozycji.
koscolfotoW kategorii osób dorosłych uczeń naszej szkoły Adrian Bolka z klasy III B otrzymał wyróżnienie.
Serdecznie gratuluję zajęcia tak wysokiego miejsca i życzę aktywnego udziału w innych konkursach plastycznych.
Renata Kotula

pioroW dniu 11czerwca 2018 r. odbył się w naszej szkole II Szkolny Konkurs Polonistyczny dla Uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Konkurs miał formę testu, który objął wiadomości i umiejętności polonistyczne zawarte w programie nauczania języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów polonistycznych, popularyzowanie czytelnictwa, pogłębianie wiadomości o języku ojczystym i zachęcanie do samokształcenia. Do udziału w teście zgłosili się uczniowie klasy II A ZSZ i III A ZSZ.

ksiaz„Kto czyta książki, żyje podwójnie”.
Umberto Eco

W dniu 13 czerwca 2018 r. odbył się w naszej szkole I Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa, popularyzacja literatury, doskonalenie umiejętności pięknego czytania, kształtowanie kultury czytelniczej, a także rozwijanie twórczych talentów. W konkursie wzięło udział 10 osób z LO i Technikum.

startProgram „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
Więcej informacj na stronie https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl