szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19

26 06 zak1Uroczystość  zakończenia roku szkolnego 2014/2015 w naszej szkole tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą w Kościele parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela o godz. 9.00 odprawioną przez ks. Łukasza Siwca. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły, gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego pan dyrektor Antoni Kula odniósł się w swoim przemówieniu do najważniejszych wydarzeń i uroczystości organizowanych w naszej szkole w minionym roku szkolnym. Z podziękowaniem za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży zwrócił się zarówno do nauczycieli, jak i ich rodziców, dziękując im za wsparcie i zaangażowanie.

dps17 czerwca 2015 roku uczniowie klasy I i II LO wzięli udział w wykładach zorganizowanych przez przedstawicieli SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie.Podczas spotkania najpierw zabrała głos p. mgr Jolanta Tomczyk-Fila, która pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. organizacji promocji i kontraktowania świadczeń, omawiając realizację projektu „Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą” w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Zakres tematyczny tego projektu to „Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych”.

22 06 radio119 czerwca 2015 roku miałam niekłamaną przyjemność razem z kilkoma uczniami naszej szkoły wziąć udział w audycji „Pogodna nuta”, którą prowadzi redaktor Elżbieta Lewicka z Polskiego Radia Rzeszów. Uczestniczyli w niej: Wioletta Nawara i Wojciech Mrożkiewicz z II A LO, Agata Gielar z III B T oraz Jakub Ożóg, Jarosław Partyka i Rafał Lorenc z III A T. Wizyta ta była dla nas ważnym wydarzeniem, ponieważ chcieliśmy jak najlepiej zaprezentować Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

22 06 z8W dniach od 13.06.2015r. do 14.06.2015r. oraz od 20.06.2015r. do 21.06.2015r. młodzież Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. miała możliwość udziału w zajęciach z kelnerstwa i zajęciach baristycznych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet  IX, Działanie 9.2. 

W dniu 26.06.2015r. (piątek) o godzinie 9.00 odbędzie się msza święta w kościele parafialnym w Sokołowie Młp, natomiast o godzinie 10.15 zakończenie roku szkolnego w szkole.

Uczniowie, którzy nie piszą egzaminu w wyznaczonych terminach przychodzą na zajęcia według planu zajęć.

18 06logowrota

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr VII/144/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”. Szczegółowe informacje oraz formularze dotyczące programu dostępne na stronie http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl. Termin składania wniosków upływa dnia 30 lipca 2015 r.  więcej

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl