szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
Wnioski on-line

15 06 zdjecia14W dniu 12.06.2015 uczniowie klasy 1AZ, 2BZ i 3AZ naszej szkoły w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” pod opieką Artura Piecucha wzięli udział w wycieczce poszerzającej proces edukacji. W czasie wyjazdu odwiedziliśmy salon Toyota. Celem wizyty było zapoznanie uczniów z dokumentacją, pracą oraz obsługą salonu.

15 06 zdjecia211 czerwca 2015 roku w ramach Bieszczadzkiego Lata z Książką oraz Kulturalnych Czwartków w Millenium Hall w Rzeszowie odbyło się  spotkanie autorskie z prof. Jerzym Bralczykiem, w którym uczestniczyła  młodzież naszej szkoły wraz  z opiekunem - Renatą Kotulą. Już po raz kolejny uczniowie spotkali się z wybitnymi językoznawcami, specjalistami w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, ponieważ rok temu byliśmy również  na wykładach  prof. Kazimierza Ożoga i prof. Jana Miodka.

15 06 zdjecia19 czerwca 2015 r. szkolne koło teatralne  >>ANTYNUDA<<, którego opiekunem jest pani Edyta Dolecka – Rychel udało się do Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Młp. Młodzież z klasy II A LO przygotowała adaptację bajki Oskara Kolberga pt. ”Jędza i Czarownik” w nawiązaniu do ubiegłorocznych obchodów 200. rocznicy urodzin tego wybitnego polskiego etnografa i kompozytora oraz ogłoszenia roku 2015 Rokiem Teatru. Przedstawienie obejrzały trzy grupy dzieci ze szkoły i dwie grupy dzieci z przedszkola, czyli około setki dzieci.

15 06 zdjecia15Od roku 2014  nasza Szkoła uczestniczy w Ogólnopolskim Przedsięwzięciu, jakim jest program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI – kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją. Celem tego programu jest zapewnienie specjalistycznej opieki uczniom dyslektycznym, bez względu na możliwości szkoły czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Program jest realizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji. Zdobycie tego certyfikatu było możliwe dzięki wspólnemu zaangażowaniu uczniów oraz opiekuna tego projektu, który w ramach zajęć logopedycznych wykorzystywał materiały udostępniane przez program ORTOGRAFFITI.
Opiekunem projektu jest Renata Kotula.

15 06 zdjecia9W dniach 28 i 29 maja 2015 r. spotkała się prawie 30-osobowa grupa absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Młp., która w 1965 roku zdała maturę i w 2015 roku obchodzi jej 50-letni jubileusz. Na spotkanie nasze przybyła również wychowawczyni mgr Maria Rybka i nauczycielka historii mgr Teresa Drapała. Niestety nie mogli uczestniczyć w naszym spotkaniu inni nauczyciele; nie pozwalał im ich stan zdrowia. 28 maja 2015 r. w godzinach porannych przybyliśmy do budynku Liceum przy ul. Lubelskiej.  Jakże inne jest jego otoczenie. Do zabytkowego obiektu naszej Szkoły dołączone zostały nowe inwestycje, jest wiele sal dydaktycznych i innych urządzeń niezbędnych w funkcjonowaniu Szkoły.

W dniach 17-19 czerwca 2015 r. uczennice klasy I LO działające w Szkolnym Kole PCK przy naszej szkole, zebrały pieniądze na rzecz Patrycji Szczęch chorej na padaczkę lekooporną. Kwota w wysokości 212 zł została przekazana na konto wspierającej dziewczynkę Fundacji Dzieciom"zdążyć z pomocą". Tydzień wcześnie w dniach 9-11 czerwca inna grupa dziewcząt I LO z Koła PCK zebrała środki żywnościowe na kwotę 100 zł na rzecz podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. Środki te zostały przekazane do w/w. ośrodka i rozdysponowane pomiędzy potrzebujących.
Miąsik Andrzej

0607 alko1 czerwca 2015 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne, przeprowadzone przez doświadczonych trenerów z Centrum Edukacyjnego MERITUS z Mielca, pt. „Szkoła trzeźwo myślących kierowców”. W zajęciach uczestniczyło około 40 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Szkolenie prowadzone było przy pomocy nowoczesnych, multimedialnych technik, gdzie wizualizacja odgrywa bardzo ważną rolę. W zrozumieniu i przyswajaniu treści pomogły profesjonalnie opracowane multimedialne prezentacje, filmiki oraz interaktywne plansze, pozwalające uczestnikom na aktywny udział w szkoleniu. Program zajęć obejmował:
1. Odpowiedzialność kierowcy za życie i zdrowie pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego
2. Konfrontacja: obalanie niektórych mitów związanych z alkoholem
3. Przedstawienie wpływu alkoholu na organizm kierowcy
4. Trzeźwienie – czy ten proces można przyspieszyć?

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl