szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19

W pierwszy dzień ferii tj. 13.01.2019 uczniowie naszej szkoły, którzy pod koniec kwietnia wyjeżdżają na miesięczne staże do Hiszpanii oraz Portugalii, wzięli udział w 6-godzinnych zajęciach z języka angielskiego. Zajęcia te odbyły się w ramach projektu ,,Przez staże po doświadczenie’’, który z kolei jest realizowany w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.

Uczniowie Technikum naszej szkoły, którzy będą odbywać staż zawodowy w Austrii w roku szkolnym 2019/20w ramach projektu „Przez staże po doświadczenie” (program ERAZMUS+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna), mieli możliwość w dniach 20 – 24 stycznia uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego.

kelnerski 524 uczniów z klas Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicnzych i Szkoły Branżowej I Stopnia zawód kucharz brało udział w kursie kelnerskim w ramach projektu ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych”, który realizowany jest przez Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Celem kursu było podniesie kwalifikacji zawodowych młodzieży, rozwój dodatkowych umiejętności praktycznych. 

baner VIII KonkursDo udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja" tradycyjnie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych wszystkich typów. Proponujemy trzy kategorie wyrazu dla uczniów: grafika, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule konkursu.

Więcej informacj na stronie Zobacz

Uczniowie chętni do udziału w konkursie proszeni są o zgłoszenie do Pani Anny Kolano.

9 grudnia w naszej szkole, odbył się po raz kolejny (z inicjatywy szkolnego koła wolontariatu) Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy, podczas którego można było nabyć przepyszne czekoladowe pierniczki. Te pięknie udekorowane lukrem królewskim świąteczne ciasteczka wykonali nasi uczniowie, technicy żywienia oraz cukiernicy pod opieką p. Marzeny Sobczuk-Puc oraz p. Karoliny Pastuły.

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej Fundacja Instytut Łukasiewicza zorganizowała konkurs „Mistrzowie i patrioci”. Konkurs miał na celu podnoszenie poziomu wiedzy na temat zasług polskich sportowców dla niepodległości oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.  Uczestnikami mogli być uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz klas 7 i 8 szkół podstawowych.  Z naszej szkoły za udział w konkursie nagrodzone zostały  Patrycja Hałas i Marcelina Krzanowska z klasy I b LO. Przygotowały prace na temat Marii Kwaśniewskiej i Heleny Marusarzówny. W nagrodę otrzymały gry planszowe „Mistrzowie i patrioci”. Gratulujemy!

Zdjęcie wykonała Oliwia Sadowy z klasy I b LO.

 

W dniu 10 grudnia 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się X edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno– Logicznego pod hasłem: „POTYCZKI LOGICZNE”, patronat nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl