szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

Uczniowie, którzy nie piszą egzaminu w wyznaczonych terminach przychodzą na zajęcia według planu zajęć.

18 06logowrota

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr VII/144/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”. Szczegółowe informacje oraz formularze dotyczące programu dostępne na stronie http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl. Termin składania wniosków upływa dnia 30 lipca 2015 r.  więcej

W roku szkolnym 2014/2015 zainteresowani uczniowie podczas dodatkowych zajęć z języka polskiego brali udział w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI, dotyczącym specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Koordynatorem projektu w szkole jest Edyta Dolecka-Rychel. Cele ogólne Metody Ortograffiti to m.in.: płynne czytanie, zwłaszcza w zakresie: techniki czytania, rozumienia czytanego tekstu, postępy w pisaniu  w zakresie: poprawności ortograficznej, poziomu graficznego pisma, rozwój sprawności językowej w zakresie: form wypowiedzi pisemnej, konstruowania wypowiedzi ustnej.

15 06 zdjecia14W dniu 12.06.2015 uczniowie klasy 1AZ, 2BZ i 3AZ naszej szkoły w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” pod opieką Artura Piecucha wzięli udział w wycieczce poszerzającej proces edukacji. W czasie wyjazdu odwiedziliśmy salon Toyota. Celem wizyty było zapoznanie uczniów z dokumentacją, pracą oraz obsługą salonu.

15 06 zdjecia211 czerwca 2015 roku w ramach Bieszczadzkiego Lata z Książką oraz Kulturalnych Czwartków w Millenium Hall w Rzeszowie odbyło się  spotkanie autorskie z prof. Jerzym Bralczykiem, w którym uczestniczyła  młodzież naszej szkoły wraz  z opiekunem - Renatą Kotulą. Już po raz kolejny uczniowie spotkali się z wybitnymi językoznawcami, specjalistami w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, ponieważ rok temu byliśmy również  na wykładach  prof. Kazimierza Ożoga i prof. Jana Miodka.

15 06 zdjecia19 czerwca 2015 r. szkolne koło teatralne  >>ANTYNUDA<<, którego opiekunem jest pani Edyta Dolecka – Rychel udało się do Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Młp. Młodzież z klasy II A LO przygotowała adaptację bajki Oskara Kolberga pt. ”Jędza i Czarownik” w nawiązaniu do ubiegłorocznych obchodów 200. rocznicy urodzin tego wybitnego polskiego etnografa i kompozytora oraz ogłoszenia roku 2015 Rokiem Teatru. Przedstawienie obejrzały trzy grupy dzieci ze szkoły i dwie grupy dzieci z przedszkola, czyli około setki dzieci.

15 06 zdjecia15Od roku 2014  nasza Szkoła uczestniczy w Ogólnopolskim Przedsięwzięciu, jakim jest program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI – kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją. Celem tego programu jest zapewnienie specjalistycznej opieki uczniom dyslektycznym, bez względu na możliwości szkoły czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Program jest realizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji. Zdobycie tego certyfikatu było możliwe dzięki wspólnemu zaangażowaniu uczniów oraz opiekuna tego projektu, który w ramach zajęć logopedycznych wykorzystywał materiały udostępniane przez program ORTOGRAFFITI.
Opiekunem projektu jest Renata Kotula.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl