szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

loga wupZespół Szkół w Sokołowie Młp. w roku szkolnym 2016/2017 będzie realizował projekt pt. ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Całkowita wartość projektu: 999 552,70 zł
Maksymalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 90 %, wkład własny w wysokości 10 % kosztów kwalifikowalnych.
Celem głównym projektu jest: Poprawa w okresie od 1.10.2016 do 31.10.2019 jakości szkolnictwa zawodowego w ZS w Sok. Młp., poprzez wzbogacenie oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

stypendiaW dniu 16 listopada 2016r. 226 uczniów z województwa podkarpackiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów w trakcie uroczystości, która odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Z naszej szkoły stypendia otrzymały dwie uczennice: Natalia Dul z kl. IV A T oraz Martyna Godek z kl. II A LO. Nagrody wręczyła wojewoda podkarpacki, p. Ewa Leniart.

SZLACHETNA PACZKA dociera do prawdziwej biedy. Takiej, dla której kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna staną się impulsem do zmiany.
Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Docieramy do prawdziwej biedy – tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy.

wospZbliża się 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 15 stycznia 2017 roku Orkiestra zagra pod hasłem: Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

licealiada-drW dniu 10.11.2016r., w hali sportowej LO Dynów, odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej chłopców. Do zawodów przystąpiło 7 drużyn: ZSZ Dynów, LO Dynów, ZSTW Trzciana, LO Błażowa, ZS Tyczyn, SLO Głogów i ZS Sokołów Młp. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy.

Narodowe Święto NiepodległościNarodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937r., zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945r., przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 roku.

olimpiady jezykoweW piątek, dn. 4.11.2016r. odbyła się w naszej szkole 40 Olimpiada Języka Niemieckiego oraz 40 Olimpiada Języka Francuskiego. Był to etap szkolny, który polegał na wypełnieniu testu pisemnego.
W Olimpiadzie Języka Niemieckiego wzięło udział 14 osób, a Języka Francuskiego 1 osoba.

 

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl