szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

zagranica autr 11Uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. zawód technik żywienia i usług gastronomicznych, zawód kucharz (razem 15 osób) uczestniczy w 4 – tygodniowym stażu zawodowym w Austrii. Staż realizowany był jest w ramach projektu ,,Praktyka zagraniczna szansą zawodową młodzieży” Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W dniach 9 i 23 marzec oraz 6 kwiecień grupa 7 uczniów z klasy I A Technikum Informatycznego naszej szkoły, brała udział w zajęciach z innowacji z zakresu nanotechnologii w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Zajęcia odbywały się na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, w Centrum Dydaktyczno - Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii.

kongminny 426 marca odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Przedmiotowego zorganizowanego przez nauczycieli Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu gminy. Celem Konkursu było rozbudzanie zainteresowań uczniów różnymi dziedzinami wiedzy oraz promowanie najzdolniejszej młodzieży z terenu Gminy Sokołów Młp. Patronem konkursu i fundatorem nagród był Pan Andrzej Ożóg burmistrz Gminy i Miasta.

inku 3W marcu 2018r. odbyły się zajęcia warsztatowe w ramach projektu ,,Inkubator Wiedzy Ekonomicznej V”. Warsztaty odbyły się dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. oraz młodzieży Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. Tematyka zajęć – Pieniądz (historia pieniądza, wartość i rola pieniądza, polityka pieniężna i inflacja, obrót bezgotówkowy, numizmatyka, modernizacja polskich banknotów i monet zdawkowych, pieniądz w gospodarstwie domowym).
W kwietniu 2018r. planowane są konkursy w ramach tego projektu. 45 uczniów z największą liczbą punktów w konkursie weźmie udział w bezpłatnej wycieczcie do Warszawy w dniu 21 kwietnia 2018r. Celem wycieczki będzie wizyta w Centrum Pieniądza im Sławomira S. Skrzypka.

konang122 marca w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbył się finał XV Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów, wyłonionych w etapie szkolnym konkursu. Zadania konkursowe sprawdzały umiejętność rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego, ponadto, uczestnicy musieli wykazać się znajomością oraz umiejętnością stosowania struktur leksykalnych i gramatycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 października 2017, przez aklamację posłowie na Sejm podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta – jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku, eseisty i dramaturga.
"28 lipca 2018 r. minie 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu ogromnych zasług artysty postanawia oddać mu hołd" – brzmią słowa uchwały. W dokumencie posłowie napisali, że Zbigniew Herbert, w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia, zawsze stał po stronie zasad jasno odróżniających pojęcie dobra i zła. "Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu".

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl