szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

Dyrektor zespołu szkół w Sokołowie Młp. informuje, że w miesiącu grudniu po lekcjach w niżej wymienionych terminach będzie czynna siłownia.

PONIEDZIAŁEK 15.00- 18.00
WTOREK 14.00- 17.00
ŚRODA 15.00- 17.00
CZWARTEK 14.00- 17.00
PIĄTEK 14.00- 17.00

badbinton17 listopada w Nowej Dębie, odbył się półfinał wojewódzki w badmintonie chłopców. Do zawodów zgłosiło się 12 drużyn, wśród nich mistrz i wicemistrz województwa. Graliśmy w czterech grupach, po trzy zespoły. Trafiliśmy do 3 grupy z ZST Mielec i I LO Rzeszów.

szachy-dyplomW dniu 18.11.2016 r. Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku odbyła się Rejonowa Licealiada w szachach - gry drużynowe. W zawodach wzięli udział uczniowie ZS w Sokołowie Młp.: Sylwia Rychel i Martyna Godek kl. II ALO oraz Adrian Szostecki i Kamil Szostecki kl. I ZSZ. Uczniowie Ci rozegrali bardzo dobre zawody i awansowali do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w grudniu.
Życzymy im dalszych sukcesów już na szczeblu wojewodzkim.

Monika Miąsik

logo2W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół w Sokołowie Młp. będzie realizował projekt ,,Praktyka zagraniczna szansą na uzyskanie profesjonalnych umiejętności zawodowych” o numerze POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024436 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach projektu 30 uczniów/uczennic naszej szkoły weźmie udział w miesięcznej praktyce zagranicznej w przedsiębiorstwach w Austrii w terminie od 02.07.2017r do 29.07.2017r. Działania projektowe będą skierowane do młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatyczne, Technikum Handlowe. Celem projektu jest wsparcie uczestników w zdobywaniu wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych i przyczynienie się do poznania języka zawodowego niemieckiego oraz angielskiego, a także poznanie obcej kultury, metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.

loga wupZespół Szkół w Sokołowie Młp. w roku szkolnym 2016/2017 będzie realizował projekt pt. ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Całkowita wartość projektu: 999 552,70 zł
Maksymalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 90 %, wkład własny w wysokości 10 % kosztów kwalifikowalnych.
Celem głównym projektu jest: Poprawa w okresie od 1.10.2016 do 31.10.2019 jakości szkolnictwa zawodowego w ZS w Sok. Młp., poprzez wzbogacenie oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

stypendiaW dniu 16 listopada 2016r. 226 uczniów z województwa podkarpackiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów w trakcie uroczystości, która odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Z naszej szkoły stypendia otrzymały dwie uczennice: Natalia Dul z kl. IV A T oraz Martyna Godek z kl. II A LO. Nagrody wręczyła wojewoda podkarpacki, p. Ewa Leniart.

SZLACHETNA PACZKA dociera do prawdziwej biedy. Takiej, dla której kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna staną się impulsem do zmiany.
Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Docieramy do prawdziwej biedy – tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl